Tour Nga chất lượng, Tour du lịch Nga

KHÁM PHÁ ST. PETERSBURG – MATXCOVA
Giá cũ:
59,900,000đ
Giá từ:
57,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – ST. PETERSBURG – MATXCOVA - HÀ NỘI
Thời gian:
09 NGÀY / 08 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Turkish Airlines
Thứ bảy, 8 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2024
MÙA THU NƯỚC NGA MATXCOVA  - SAINT PETERSBURG
Giá cũ:
60,900,000đ
Giá từ:
57,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - MATXCOVA - SAINT PETERSBURG - HÀ NỘI
Thời gian:
8 NGÀY / 7 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Qatar Airways
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ NƯỚC NGA VĨ ĐẠI - XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG 2024
Giá cũ:
66,900,000đ
Giá từ:
54,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ST. PETERSBURG – MOSCOW – HÀ NỘI
Thời gian:
8 NGÀY / 7 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY TURKISH AIRLINES
Thứ năm, 30 Tháng 5, 2024 | Thứ sáu, 7 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 14 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 | Thứ hai, 16 Tháng 9, 2024 | Thứ hai, 23 Tháng 9, 2024 | Thứ hai, 30 Tháng 9, 2024 | Thứ hai, 7 Tháng 10, 2024 | Thứ hai, 14 Tháng 10, 2024 | Thứ hai, 21 Tháng 10, 2024 | Thứ năm, 24 Tháng 10, 2024
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NƯỚC NGA VĨ ĐẠI
Giá cũ:
65,990,000đ
Giá từ:
59,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI/TP HCM – MATXCOVA - ST. PETERSBURG – HÀ NỘI/TP HCM
Thời gian:
8N7Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH NGA 2018: MATXCOVA - ST. PETERSBURG 12 NGÀY 11 ĐÊM BAY SU
Giá cũ:
78,900,000đ
Giá từ:
65,900,000đ
Hành trình:
HN – MATXCOVA - UGLICH – YAROSLAVL - GORITSY – KIZHI ISLAND - MANDROGI – SAINT PETERBURG - HN (ĐÃ HẾT CHỖ)
Thời gian:
12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH NGA 2018: ST. PETERSBURG -  MATXCOVA 12 NGÀY 11 ĐÊM BAY SU
Giá cũ:
78,900,000đ
Giá từ:
69,900,000đ
Hành trình:
HN - ST. PETERBURG - MANDROGUI – KIZHI - GORITSY – YAROSLAVL - UGLICH – MATXCOVA - HN (ĐÃ HẾT CHỖ)
Thời gian:
12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH NGA 2018: MATXCOVA - ST. PETERSBURG 13 NGÀY 12 ĐÊM BAY SU
Giá cũ:
78,900,000đ
Giá từ:
69,900,000đ
Hành trình:
HN - MATXCOVA - UGLICH - YAROSLAVL – GORITSY - KIZHI ISLAND - MANDROGI - SAINT PETERSBURG - HN (ĐÃ HẾT CHÕ)
Thời gian:
13 Ngày 12 Đêm
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH NGA 2018: ST. PETERSBURG - MATXCOVA 13 NGÀY 12 ĐÊM BAY SU
Giá cũ:
78,490,000đ
Giá từ:
69,900,000đ
Hành trình:
HN - ST. PETERBURG - MANDROGUI - MANDROGUI – KIZHI - : GORITSY – YAROSLAVL - UGLICH – MATXCOVA - HN (ĐÃ HẾT CHỖ)
Thời gian:
13 Ngày 12 Đêm
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH NGA 2018: MATXCOVA - ST. PETERSBURG 7 NGÀY 6 ĐÊM BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
49,900,000đ
Giá từ:
40,900,000đ
Hành trình:
SG//HN-MATXCOVA-ST. PETERSBURG-MATXCOVA-HN//SG (ĐÃ HẾT CHỖ)
Thời gian:
7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH NGA: MATXCOVA – SAINT PETERBURG 9N8Đ
Giá cũ:
50,900,000đ
Giá từ:
45,950,000đ
Hành trình:
MATXCOVA – SAINT PETERBURG (ĐÃ HẾT CHỖ)
Thời gian:
9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH TIẾT KIỆM: MATXCOVA - ST. PETERSBURG 8N7Đ BAY AEROFLOT
Giá cũ:
49,200,000đ
Giá từ:
42,900,000đ
Hành trình:
TP HCM - MATXCOVA - ST. PETERSBURG – TP HCM (ĐÃ HẾT CHỖ)
Thời gian:
8N7Đ
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH: TP HCM - MATXCOVA - ST. PETERSBURG – TP HCM 8N7Đ BAY AEROFLOT
Giá cũ:
56,500,000đ
Giá từ:
49,900,000đ
Hành trình:
TP HCM - MATXCOVA - ST. PETERSBURG – TP HCM (ĐÃ HẾT CHỖ)
Thời gian:
8N7Đ
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang