Tour Singapore-Malaysia chất lượng, Tour du lịch Singapore-Malaysia

 KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA
Giá cũ:
16,990,000đ
Giá từ:
10,690,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietjet Air, Scoot Air, Bamboo Airways, Batik Air, Air Asia
Thứ tư, 29 Tháng 5, 2024 | Thứ sáu, 31 Tháng 5, 2024 | Thứ tư, 5 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 6 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 14 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 15 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 19 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 20 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 28 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 6 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 12 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 17 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 20 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 26 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 27 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 31 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 3 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 7 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 10 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 15 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 21 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 24 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 28 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 29 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 6 Tháng 9, 2024 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2024 | Thứ tư, 18 Tháng 9, 2024 | Thứ tư, 25 Tháng 9, 2024 | Thứ năm, 26 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 28 Tháng 9, 2024 | Thứ tư, 2 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 4 Tháng 10, 2024 | Thứ năm, 10 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 12 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 19 Tháng 10, 2024
KHÁM PHÁ SINGAPORE – KUALA LUMPUR 2024 BAY SINGAPORE AIRLINES – MALAYSIA AIRLINES
Giá cũ:
15,290,000đ
Giá từ:
11,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay hàng không Singapore Airlines, Malaysia Airlines
Chủ nhật, 2 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 13 Tháng 6, 2024 | Chủ nhật, 16 Tháng 6, 2024 | Chủ nhật, 23 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 4 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 7 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 14 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 28 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 1 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 4 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 18 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 22 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 25 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 29 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 15 Tháng 9, 2024 | Chủ nhật, 29 Tháng 9, 2024
KHÁM PHÁ HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI BAY VIETJET AIRL -  BATIK AIR
Giá cũ:
14,990,000đ
Giá từ:
12,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI
Thời gian:
6 NGÀY / 5 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietjet Air
Thứ hai, 3 Tháng 6, 2024 | Chủ nhật, 16 Tháng 6, 2024 | Thứ hai, 1 Tháng 7, 2024 | Thứ hai, 8 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 14 Tháng 7, 2024 | Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 28 Tháng 7, 2024 | Thứ hai, 29 Tháng 7, 2024
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MALAYSIA – SINGAPORE  2023 VN
Giá cũ:
12,490,000đ
Giá từ:
11,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – MALAYSIA – SINGAPORE – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY - MALAYSIA
Giá cũ:
10,890,000đ
Giá từ:
9,890,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY - MALAYSIA – HÀ NỘI
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietjet Air
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ MALAYSIA – SINGAPORE VN
Giá cũ:
13,490,000đ
Giá từ:
11,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – MALAYSIA – SINGAPORE – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINGAPORE – MALAYSIA
Giá cũ:
14,590,000đ
Giá từ:
11,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ MALAYSIA – SINGAPORE BAY AIR ASIA - VIETJET AIR
Giá cũ:
18,990,000đ
Giá từ:
15,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – MALAYSIA – SINGAPORE – HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Air Asia, Vietjet Air
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SINGAPORE – KUALA LUMPUR BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
12,290,000đ
Giá từ:
10,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SINGAPORE – KUALA LUMPUR
Giá cũ:
12,490,000đ
Giá từ:
10,890,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SINGAPORE – KUALA LUMPUR VJ/OD
Giá cũ:
10,990,000đ
Giá từ:
8,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI
Thời gian:
4N3Đ
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ MALAYSIA – SINGAPORE DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
Giá cũ:
14,990,000đ
Giá từ:
12,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – MALAYSIA – SINGAPORE – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Air Asia về Vietjet Air
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang