Tour Nam Á chất lượng, Tour du lịch Nam Á

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NƠI KHỞI NGUỒN NỀN VĂN HÓA ẤN ĐỘ TOUR TAM GIÁC VÀNG BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
25,990,000đ
Giá từ:
22,990,000đ
Hành trình:
HARIDWAR – SÔNG HẰNG – NEW DELHI – AGRA – JAIPUR
Thời gian:
9 ngày / 8 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Thứ hai, 26 Tháng 8, 2024
HÀ NỘI - NEW DELHI – JAIPUR - AGRA BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
22,990,000đ
Giá từ:
16,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - NEW DELHI – JAIPUR - AGRA
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Thứ tư, 29 Tháng 5, 2024 | Thứ tư, 5 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 7 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 28 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 2 Tháng 10, 2024 | Thứ tư, 30 Tháng 10, 2024 | Thứ tư, 6 Tháng 11, 2024 | Thứ tư, 4 Tháng 12, 2024 | Thứ hai, 30 Tháng 12, 2024