Tour Châu Úc chất lượng, Tour du lịch Châu Úc

 HÀ NỘI – SYDNEY – CANBERRA - MELBOURNE - HÀ NỘI + BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
63,900,000đ
Giá từ:
53,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SYDNEY – CANBERRA - MELBOURNE - HÀ NỘI
Thời gian:
7 NGÀY / 6 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
Thứ ba, 5 Tháng 11, 2024 | Thứ ba, 12 Tháng 11, 2024
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ MÙA XUÂN NƯỚC ÚC HÀ NỘI - MELBOURNE - CANBERRA - SYDNEY - HÀ NỘI, 7 NGÀY 6 ĐÊM, BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
58,900,000đ
Giá từ:
56,900,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Melbourne - Canberra - Sydney - Hà Nội
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
Chủ nhật, 20 Tháng 10, 2024 | Thứ năm, 24 Tháng 10, 2024 | Thứ ba, 19 Tháng 11, 2024
ĐÓN NĂM MỚI VÀ XEM BẮN PHÁO HOA TẠI ÚC HÀ NỘI – SYDNEY – CANBERRA - MELBOURNE - HÀ NỘI BAY THẲNG VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
65,900,000đ
Giá từ:
61,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SYDNEY – CANBERRA - MELBOURNE - HÀ NỘI
Thời gian:
8 NGÀY / 7 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 27 Tháng 12, 2024
KHÁM PHÁ MÙA THU – ĐÔNG NƯỚC ÚC 2024: MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY BAY  VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
59,900,000đ
Giá từ:
55,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY - HÀ NỘI BAY VNA
Thời gian:
07 ngày / 06 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Thứ ba, 23 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 13 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 22 Tháng 8, 2024
HÀ NỘI – SYDNEY – BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE – HÀ NỘI Bay Vietnam Airlines
Giá cũ:
69,000,000đ
Giá từ:
62,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SYDNEY – BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE – HÀ NỘI
Thời gian:
8 ngày 7 đêm
Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2024
KHÁM PHÁ ÚC- NEWZEALAND 2024: HÀ NỘI – SYDNEY – AUCKLAND - ROTORUA  BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
99,900,000đ
Giá từ:
95,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SYDNEY – AUCKLAND - ROTORUA - SYDNEY– HÀ NỘI
Thời gian:
9 NGÀY- 8 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024
KHÁM PHÁ MÙA THU – ĐÔNG NƯỚC ÚC 2024: MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
59,900,000đ
Giá từ:
53,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY - HÀ NỘI
Thời gian:
7 NGÀY / 6 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Chủ nhật, 8 Tháng 9, 2024
TOUR DU LỊCH NEW ZEALAND – VÙNG ĐẤT CỦA DẢI MÂY TRẮNG
Giá cũ:
78,900,000đ
Giá từ:
69,900,000đ
Hành trình:
Auckland - Waitomo – Taupo – Rotorua – Matamata - Hamilton
Thời gian:
7 NGÀY / 6 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Malaysia Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ XỨ CHUỘT TÚI: MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY CHÀO NĂM MỚI 2024
Giá cũ:
72,900,000đ
Giá từ:
68,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY - HÀ NỘI
Thời gian:
7 NGÀY / 6 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH ÚC: SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE - BALLARAT - DANDENONG BAY CHINA SOUTHERN AIRLINES
Giá cũ:
50,900,000đ
Giá từ:
47,900,000đ
Hành trình:
Sydney – CanBerra – Melbourne-Ballarat - Dandenong
Thời gian:
7 NGÀY - 6 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội China Southern Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH ÚC: MELBOURNE- CANBERRA - SYDNEY
Giá cũ:
52,900,000đ
Giá từ:
48,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - MELBOURNE- CANBERRA - SYDNEY - HÀ NỘI
Thời gian:
6 NGÀY / 5 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Bamboo Airways
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ MÙA ĐÔNG NƯỚC ÚC
Giá cũ:
58,900,000đ
Giá từ:
53,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE - HÀ NỘI
Thời gian:
7N6Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang