Tour Hội Thảo - Sự Kiện chất lượng, Tour du lịch Hội Thảo - Sự Kiện

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CUỐI NĂM HÀ NỘI – FLAMINGO ĐẠI LẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM
Giá cũ:
4,190,000đ
Giá từ:
3,190,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – FLAMINGO ĐẠI LẢI
Thời gian:
2N1Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH HỘI THẢO 2 NGÀY 1 ĐÊM HÀ NỘI – V RESORT HÒA BÌNH
Giá cũ:
3,550,000đ
Giá từ:
2,350,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - HOÀ BÌNH - HÀ NỘI
Thời gian:
2N1Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CUỐI NĂM HÀ NỘI - SERENA RESORT
Giá cũ:
2,500,000đ
Giá từ:
1,750,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội
Thời gian:
01 NGÀY
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI LEGEND HOTEL NINH BÌNH 2023
Giá cũ:
3,950,000đ
Giá từ:
3,150,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - NINH BÌNH - HÀ NỘI
Thời gian:
2N1Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH CUỐI TUẦN FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT 1 NGÀY
Giá cũ:
2,090,000đ
Giá từ:
1,090,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT
Thời gian:
01 NGÀY
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HỘI THẢO HÀ NỘI – FLAMINGO ĐẠI LẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM
Giá cũ:
3,490,000đ
Giá từ:
2,690,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – FLAMINGO ĐẠI LẢI
Thời gian:
2 NGÀY 1 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
Giá từ:
Hành trình:
Hội thảo
Thời gian:
theo yêu cầu
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
ASEAN RESORT - COMBO HỘI NGHỊ HỘI THẢO + ẨM THỰC
Giá cũ:
900,000đ
Giá từ:
400,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ASEAN RESORT
Thời gian:
1 ngày
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ - HÀ NỘI KHÁM PHÁ NHỮNG TRANG SỬ HÀO HÙNG CỦA DÂN TỘC
Giá cũ:
4,990,000đ
Giá từ:
3,890,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ - HÀ NỘI
Thời gian:
3 NGÀY 2 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI FLAMINGO CÁT BÀ.
Giá cũ:
1,459,000đ
Giá từ:
900,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Cát Bà
Thời gian:
1 ngày
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR DU LỊCH HỘI THẢO 2 NGÀY 1 ĐÊM HÀ NỘI – V RESORT HÒA BÌNH
Giá từ:
Hành trình:
Hà Nội - Hòa Bình
Thời gian:
2 NGÀY 1 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CUỐI NĂM   HÀ NỘI - SERENA RESORT
Giá cũ:
2,190,000đ
Giá từ:
1,550,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Hòa Bình
Thời gian:
1 ngày
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang