Châu Âu

star: 
Chưa có bình chọn nào

Tour Châu Âu giá rẻ, Tour du lịch Châu Âu 2019

Giá tour:
48,900,000đ
Hành trình:
Pháp - Lux - Đức - Bỉ - Hà Lan
Thời gian:
9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 29 Tháng 3, 2019 | Thứ ba, 23 Tháng 4, 2019 | Thứ sáu, 24 Tháng 5, 2019 | Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2019
Giá tour:
59,900,000đ
Hành trình:
Ý – SLOVENIA – HUNGARY – SLOVAKIA – ÁO – SÉC
Thời gian:
11N10Đ
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 31 Tháng 5, 2019 | Thứ năm, 20 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019
Giá tour:
45,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI
Thời gian:
9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ bảy, 30 Tháng 3, 2019 | Thứ bảy, 27 Tháng 4, 2019 | Thứ bảy, 4 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 11 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 18 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 1 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 8 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 13 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 15 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 20 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 29 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 4 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 20 Tháng 7, 2019 | Thứ hai, 22 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 27 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 1 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 10 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 15 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 17 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 24 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 29 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 31 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 7 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 14 Tháng 9, 2019 | Thứ ba, 17 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 21 Tháng 9, 2019 | Thứ ba, 24 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 26 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 28 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 3 Tháng 10, 2019 | Thứ năm, 10 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 12 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 19 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 26 Tháng 10, 2019 | Thứ năm, 31 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 2 Tháng 11, 2019 | Thứ bảy, 16 Tháng 11, 2019 | Thứ bảy, 23 Tháng 11, 2019 | Thứ bảy, 30 Tháng 11, 2019
Giá tour:
43,900,000đ
Hành trình:
SÀI GÒN// HÀ NỘI - MATXCOVA – ST. PETERSBURG -MATXCOVA - HÀ NỘI// SÀIGÒN
Thời gian:
7 ngày/6 đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ năm, 6 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 6 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 3 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 5 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 9 Tháng 11, 2019
Giá tour:
51,900,000đ
Hành trình:
Pháp - Lux - Đức - Bỉ - Hà Lan
Thời gian:
9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 29 Tháng 3, 2019 | Thứ sáu, 29 Tháng 3, 2019 | Thứ ba, 23 Tháng 4, 2019 | Thứ sáu, 24 Tháng 5, 2019 | Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2019
Giá tour:
59,900,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vantican - Monaco
Thời gian:
12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ bảy, 20 Tháng 4, 2019 | Thứ tư, 8 Tháng 5, 2019 | Thứ năm, 30 Tháng 5, 2019 | Thứ tư, 12 Tháng 6, 2019 | Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 | Thứ tư, 26 Tháng 6, 2019 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 | Thứ tư, 24 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 22 Tháng 8, 2019 | Thứ tư, 18 Tháng 9, 2019 | Thứ tư, 2 Tháng 10, 2019 | Thứ tư, 6 Tháng 11, 2019
Giá tour:
51,900,000đ
Hành trình:
Pháp - Luxembourg - Đức - Bỉ - Hà Lan
Thời gian:
9 NGÀY/ 8 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 24 Tháng 5, 2019 | Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 24 Tháng 8, 2019
Giá tour:
48,900,000đ
Hành trình:
Pháp - Luxembourg - Đức - Bỉ - Hà Lan
Thời gian:
9 NGÀY 8 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 29 Tháng 3, 2019 | Thứ ba, 23 Tháng 4, 2019
Giá tour:
56,900,000đ
Hành trình:
VIỆT NAM - PHÁP – THỤY SĨ - Ý - VATICAN
Thời gian:
10 NGÀY 9 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 15 Tháng 3, 2019
Giá tour:
50,900,000đ
Hành trình:
TP HCM - MATXCOVA - ST. PETERSBURG – TP HCM
Thời gian:
8 ngày/7 đêm
Khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Thứ năm, 30 Tháng 5, 2019 | Thứ năm, 20 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 22 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 26 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 3 Tháng 10, 2019 | Thứ năm, 10 Tháng 10, 2019
Cảm nhận khách hàng:
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour
 
1 Start 2 Complete