array(), 'html' => FALSE, ); // Core is so backwards on this theme hook. It does not provide a proper // preprocess function or attributes array. Merge any passed attributes // (which take precedence over passed option attributes) into the options // attributes array. if (!empty($variables['attributes'])) { $variables['options']['attributes'] = drupal_array_merge_deep($variables['options']['attributes'], $variables['attributes']); } // Standardize "attributes" by referencing the attributes in options. $variables['attributes'] = &$variables['options']['attributes']; // Add the icon position class. if (!empty($variables['icon'])) { _bootstrap_add_class('icon-' . drupal_html_class($variables['icon_position'] === 'icon_only' ? 'only' : $variables['icon_position']), $variables); } // Remove any "href" attribute since it's manually added in theme_link(). unset($variables['attributes']['href']); } /** * Processes variables for the "link" theme hook. * * See theme function for list of available variables. * * @see bootstrap_preprocess_link() * @see theme_link() * * @ingroup theme_process */ function bootstrap_process_link(&$variables) { // Render #icon and trim it (so it doesn't add underlines in whitespace). if (!empty($variables['icon']) && ($icon = trim(render($variables['icon'])))) { // Sanitize text, if necessary. $variables['text'] = !empty($variables['options']['html']) ? $variables['text'] : check_plain($variables['text']); // Override the HTML option so icon is printed. $variables['options']['html'] = TRUE; // Hide the link text, if necessary. if ($variables['icon_position'] === 'icon_only') { $variables['text'] = '' . $variables['text'] . ''; } if ($variables['icon_position'] === 'after') { $variables['text'] .= $icon; } else { $variables['text'] = $icon . $variables['text']; } } } Du lịch Hoàng Việt - Tour trong nước, nước ngoài Hoàng Việt Travel

HOÀNG VIỆT TRAVEL - CÔNG TY DU LỊCH UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Tour giờ chót
Giá tour:
12.990.000đ
Ngày khởi hành:
15/08/2018
Thời gian:
6 Ngày 5 Đêm
Còn:
Thời gian:
5N4Đ
Còn:
Thời gian:
5 Ngày 4 Đêm
Còn:
Giá tour:
4.990.000đ
Ngày khởi hành:
15/08/2018
Thời gian:
5N4Đ
Còn:
Thời gian:
5 Ngày 4 Đêm
Còn:
Thời gian:
4N3Đ
Còn:
Thời gian:
4 Ngày 3 Đêm
Còn:
Giá tour:
23.900.000đ
Ngày khởi hành:
21/08/2018
Thời gian:
6 Ngày 5 Đêm
Còn:
Giá tour:
11.990.000đ
Ngày khởi hành:
21/08/2018
Thời gian:
6N5Đ
Còn:
Giá tour:
59.900.000đ
Ngày khởi hành:
21/08/2018
Thời gian:
8 Ngày 7 Đêm
Còn:
Giá tour:
16.490.000đ
Ngày khởi hành:
22/08/2018
Thời gian:
5N4Đ
Còn:
Thời gian:
5 Ngày 4 Đêm
Còn:
Thời gian:
5N4Đ
Còn:
Giá tour:
55.900.000đ
Ngày khởi hành:
23/08/2018
Thời gian:
7 Ngày 6 Đêm
Còn:
Tour Trong nước
Giá tour:
4.690.000đ
Thời gian:
4N3Đ
Ngày khởi hành:
31/08; 14/09; 21/09; 28/09; 30/09; 05/10; 19/10; 26/10; 02/11; 09/11; 16/11; 23/11; 30/11; 07/12; 14/12; 21/12; 28/12
Giá tour:
6.390.000đ
Thời gian:
4 Ngày 3 Đêm
Ngày khởi hành:
23/08
Giá tour:
6.790.000đ
Thời gian:
4N3Đ
Ngày khởi hành:
04/10; 11/10; 18/10; 25/10; 01/11; 08/11; 15/11; 22/11; 29/11; 06/12; 13/12; 20/12; 27/12
Giá tour:
6.390.000đ
Thời gian:
4N3Đ
Ngày khởi hành:
04/10; 11/10; 17/10; 25/10; 01/11; 08/11; 15/11; 22/11; 29/11; 06/12; 13/12; 20/12; 27/12; 28/12; 29/12; 30/12
Giá tour:
2.150.000đ
Thời gian:
3N2Đ
Ngày khởi hành:
01/09; 05/10; 12/10
Tour nước ngoài
Giá tour:
44.900.000đ
Thời gian:
9 Ngày 8 Đêm
Ngày khởi hành:
04/10; 06/10; 09/10; 11/10; 13/10; 16/10; 20/10; 03/11; 08/11; 17/11; 22/12; 29/12
Giá tour:
53.250.000đ
Thời gian:
8N7Đ
Ngày khởi hành:
14/10; 21/10; 04/11; 16/11
Giá tour:
9.990.000đ
Thời gian:
5N4Đ
Ngày khởi hành:
20/09
Giá tour:
15.500.000đ
Thời gian:
7 Ngày 6 Đêm
Ngày khởi hành:
31/08; 08/09; 09/09; 13/09; 14/09; 15/09; 18/09; 25/10; 27/10; 28/10; 08/11; 10/11; 11/11; 22/11; 24/11; 25/11; 06/12; 09/12; 20/12; 23/12
Giá tour:
9.900.000đ
Thời gian:
4N3Đ
Ngày khởi hành:
05/09; 19/09; 24/10; 14/11; 05/12; 22/12

TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC

TOUR DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

TIN TỨC DU LỊCH
Vì sao chọn chúng tôi :
  • Uy tín và chất lượng đã được khẳng định

  • Tư vấn tận tình chu đáo

  • Hơn 100 tour trong nước và tour nước ngoài

  • Luôn có mức giá tốt nhất

  • Đặt tour dễ dàng và nhanh chóng