Bạn đang ở đây

Lịch khởi hành tour nước ngoài

 

TOUR KHỞI HÀNH TOUR GIÁ BÁN (VNĐ)

PHÁP - INTERLAKEN - TS - Ý

08/02/2024

10N9Đ BAY QR

75.900.000
11/02/2024 76.900.000
PHÁP - ĐỨC - ÁO - Ý - THUỴ SỸ 08/02/2024 11N10Đ QR 79.900.000

PHÁP - THUỴ SỸ - Ý

29/12/2023

10N9Đ BAY QR

70.900.000
12; 26/1/2024 70.900.000
12/02/2024 72.900.000
8, 15, 29/3/2024 72.900.000

PHÁP - THUỴ SỸ - Ý

07/03/2024

10N9Đ BAY CZ

63.900.000
10/4; 10/5; 7/6; 5/7; 2/8/2024 69.900.000
PHÁP - TS - Ý - ÁO - ĐỨC 26/12/2023 11N10Đ 75.900.000
PHÁP - ĐỨC - ÁO - THUỴ SỸ - Ý 08/02/2024 11N10Đ BAY QR 79.900,000

ĐỨC - SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY

08/02/2024

10N9Đ

71.900.000
11/02/2024 72.900.000
ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP CHÀO NĂM MỚI 2024 25/12/2023 9N8Đ VN 65.900.000
ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP 11/02/2024 9N8Đ BAY VN 67.900.000

ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

28/02/2024

9N8Đ BAY VNA

60.900.000
19/4; 4/5; 7, 29/6/2024 63.900.000
27/04/2024 68.900.000
16/5; 16/6; 8, 19/7/2024 66.900.000
THỤY SĨ – LIECHTENSTEIN- ĐỨC - ÁO - SLOVENIA - CROATIA - BOSNIA AND HERZEGOVINA - SERBIA - BULGARIA 25/05; 19/07/2024 15N14Đ QATAR 119.900.000

TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA

09/02/2024

11N10Đ QR

76.900.000
27/04/2024 76.900.000
25/05/2024 76.900.000
22/06/2024 76.900.000
13, 20/7/2024 76.900.000

MIỀN NAM NƯỚC PHÁP - TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA

16/23/6/2024

12N11Đ BAY TK

85.900.000
2, 16/7/2024 85.900.000

ÚC (SYD - MEL)

29/12/2023

7N6Đ BAY VN

65.900.000
ÚC (MEL - SYD) 11/2/2024 (M2 TẾT) 7N6Đ VNA 68.900.000
ÚC BAY THẲNG ( SYD - MEL ) 5, 12/3/2024 7N6Đ VNA 53.900.000
ÚC ( MEL - SYD ) 10/03/2024 7N6Đ VNA 53.900.000
ÚC BAY THẲNG ( SYD - MEL ) 25/2; 3/3/2024 6N5Đ VNA 48.900.000

ÚC - NEW

14/2/2023 ( M5 TẾT )

10N9Đ VNA

98.900.000
9/3; 6/4/2024 98.900.000
27/4/2024 ( DỊP LỄ QTLĐ ) 102.900.000
25/5; 8, 22/6; 6/7/2024 98.900.000
NEW ZEALAND 11/02/2024 8N7Đ BAY MH 78.900.000

NEW ZEALAND

08/01/2024

7N6Đ BAY MH

65.900.000
11/02/2024 78.900.000
14/02/2024 69.900.000
28/2; 13, 27/3/2024

65.900.000

10/04/2024
24/4; 1/5/2024 66.900.000
15, 29/5/2024 65.900.000

DU BAI

12, 19, 26/12/2023

6N5Đ EK

27.900.000

28, 29/12/2023 31.900.000
9, 16/1/2024 27.900.000

DU BAI

13/12/2023

6N5Đ EK

27.900.000
22/12/2023 29.900.000
29/12/2023 35.900.000
2, 18/1/2024 28.900.000
10, 12/2/2024 37.900.000
22/03/2024 28.900.000
ANH - SCOTLAND 21/12/2023 10N9Đ QR 77.900.000

ST. PETERSBURG – MATXCOVA

25/05; 8/6/2024

9N8Đ TK

56.900.000
22/06/2024 57.900.000

AI CẬP

8, 29/12/2023

8N7Đ

61.900.000
MỸ 10N 11/2 (M2 TẾT) 10N9Đ BR 95.900.000
ĐÔNG TÂY HOA KỲ HOA ANH ĐÀO 23/03/2023 10N9Đ EVA 78.900.000

MỸ 10N ( MÙA HOA ANH ĐÀO )

30/03/2024

10N9Đ EVA

88.900.000
06/04/2024 88.900.000
26/04/2024 89.900.000
MỸ 12N 24/12/2023 (giáng sinh)   125.900.000
MỸ 12N ( MÙA HOA ANH ĐÀO ) 04/04/2024 12N11Đ EVA 103.900.000

MỸ - MEXICO - CUBA

15/4; 10/9; 20/10/2024

16N15Đ EVA

169.900.000
15/07/2024 174.900.000
LIÊN TUYẾN CANADA HOA ANH ĐÀO 2024 05/04/2024 11N10Đ 123.900.000

BRAZIL – ARGENTINA- RỪNG AMAZON - SÔNG BĂNG PERITO MORENO

20/5; 15/12/2024

17N16Đ BAY EK

339.800.000

, 18/02/2025

BRAZIL - PERU - ARGENTINA

18/7; 15/11/2024

14N13Đ BAY EK

225.800.000

18/02/2025
SINGAPORE - NAM PHI 13/2 (M4 TẾT) 8N7Đ BAY SQ 69.500.000
NAM PHI 27/04/2024 8N7Đ SQ 69.500.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ

SINGAPORE TẾT DƯƠNG

09/12/2023

4N3Đ BAY SQ

13.990.000
23/12/2023 15.500.000
29, 30/12/2023 16.990.000

SINGGAPORE TẾT 2024

21/12; 7/3

4N3Đ BAY VNA

15.990.000
29, 31/12/2023 17.990.000
10/02/2024 19.990.000
11, 12/2/2024 21.590.000
21, 28/3/2024 13.990.000

SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA - JEWEL

07/12/2023

4N3Đ BAY VJ

10.490.000
28/12/2023 13.990.000
11/01/2024 10.490.000
8/2 (Tức 29 Tết Âm Lịch) 15.490.000
15/2 (Tức Mùng 06 Tết Âm Lịch 15.490.000
22/02/2024 11.990.000
14, 21/3/2024 10.990.000
SINGAPORE - MALAYSIA 25/1; 29/2; 7/3/2024 4N3Đ BAY VJ 9.890.000
SINGAPORE - KUALA LUMPUR 08/03/2024 5N4Đ BAY VN 10.290.000

SINGAPORE - MALAYSIA

8/12/2023

5N4Đ VJ/TR/AK/OD

10.290.000
09/12/2023 10.090.000
29, 30/12/2023 13.990.000
5, 19/1/2024 9.990.000
12/2 (MÙNG 3 TẾT ÂM LỊCH) 16.490.000
16/2 (MÙNG 7 TẾT ÂM LỊCH) 13.490.000
23/02/2024 10.990.000
1, 9, 15, 16, 22/3/2024 16.990.000
27/03; 10/1; 09/05; 15/05/2024 10.990.000

MALAYSIA - SINGGAPORE

09/02/2024 (30 Tết Âm)

5N4Đ Bay AK/VJ

15.990.000
10/02/2024 (Mùng 1 Tết Âm) 15.990.000

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA

21/03/2024

5N4Đ BAY VNA

11.490.000

SINGAPORE - MALAYSIA

17, 26/1; 28/2; 27, 29/3/2024

5N4Đ BAY VNA

11.490.000

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI

29/12/2023

5N4Đ BAY VNA

13.590.000
19/1; 1, 22/3/2024 11.990.000

HÀ NỘI - MALAY - SING - HÀ NỘI

11/2 (Mùng 2 Tết)

5N4Đ BAY VNA

17.490.000
25/02/2024 11.990.000

SING - INDO ( ĐẢO BATAM ) - MALAY

26/01/2024

5N4Đ BAY TR/OD

11.090.000
2, 8/3/2024 11.290.000

SINGAPORE - INDO (ĐẢO BATAM) - MALAY

26/03

5N4Đ VJ/AK

11.690.000
25/04 11.690.000

SING - INDO ( ĐẢO BATAM ) - MALAY

13/01/2024

5N4D bay
TR/VJ/AK

11.990.000
17/02/2024 13.490.000
24/02/2024 12.490.000
23/03/2024 11.990.000

HÀ NỘI - ĐẢO BALI

4, 11/1/2024

4N3Đ BAY
VJ

9.990.000
08/02/2024 13.990.000
22/02/2024

10.490.000

7, 21/32024

HÀ NỘI - ĐẢO BALI

16/12/2023

5N4Đ bay VJ

11.490.000
6, 20/1/2024 10.990.000
10/02/2024 16.490.000
17/02/2024

11.990.000

2, 16/3/2024
HÀ NỘI - LÀO - PAKSAN - VIÊN CHĂN -
LUANG PRABANG - XIÊNG KHOẢNG
THỨ 7 HÀNG TUẦN 6N5Đ Ô TÔ 9.490.000

SINGAPORE - MALAYSIA

8/12/2023

5N4Đ TR/OD

10.290.000
09/12/2023 10.090.000
29, 30/12/2023 13.990.000
5, 19, 26/1/2024 9.990.000
11, 12/2/2024 15.990.000
16/02/2024 13.490.000
23/02/2024 10.990.000
1, 2, 13, 15, 20, 22/3/2024 10.690.000

CAMBODIA

21, 28/12/2023

4N3Đ BAY K6

12.490.000
29/12/2023 13.490.000
25/01/2024 11.990.000
11/02/2024 13.490.000
29/2; 14, 28/3; 11, 25/4/2024 11.990.000

 

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN PHƯƠNG TIỆN GIÁ
HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ 29/12/2023 4N3Đ Ô TÔ 4.990.000
HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ THỨ 5, 7 HÀNG TUẦN 3N3Đ Ô TÔ 4.490.000

NAM NINH - CÔNG VIÊN BÁCH THÚ - THANH TÚ SƠN

30/12/2023

3N2Đ

Ô TÔ

4.590.000
12/02/2024 4.990.000

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA

12, 19/12/2023

6N5Đ

Ô TÔ +
TÀU HOẢ

12.990.000
27, 29, 30/12/2023 12.990.000
9, 16/1/2024 12.990.000
TẾT ÂM: 11, 12, 13/2/2024 15.990.000

CÔN MINH - SHANGRILA - LỆ GIANG - ĐẠI LÝ

7, 14, 21/12/2023

6N5Đ

MU

18.990.000
30/12/2023 19.490.000
13, 18/1 18.990.000
10/2 24.990.000

ĐẠI LÝ - ĐẰNG XUNG

12, 19/12/2023

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

13.990.000

TIỂU KHỔNG TỬ - CỔ THÀNH TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI -

29/12/2023

5N4Đ

Ô TÔ + TÀU CAO TỐC

8.990.000
12, 14/2/2024 10.590.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN
- THẤT TINH SƠN

12, 19, 27, 28, 29/12/2023

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

6.990.000
2, 9, 16/1/2024 6.990.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN
- THIÊN MÔN SƠN

12, 19, 27, 28, 29/12/2023

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

7.590.000
2, 9, 16/1/2024 7.590.000
11, 12, 13/2/2024 8.990.000
15/02/2024 8.590.000
17, 20, 27/2/2024 7.590.000

NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN

29/12/2023

5N4Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

9.990.000
12/2/2024 10.990.000

NAM NINH - QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC

28/12/2023

5N4Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

7.590.000
12/02/2024 8.590.000

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

18/12/2023

5N4Đ

BAY VJ

9.490.000
27/12/2023 11.490.000
01/01/2024 10.990.000
15, 29/01/2024 9.490.000
12/02/2024 13.290.000
26/02/2024 9.490.000
11, 25/03/2024 9.490.000

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

8, 13/12/2023

6N5Đ

BAY VJ

9.990.000
22/12/2023 10.990.000
27/12/2023 11.490.000
05, 10, 19, 24/01/2024 9.990.000
02, 07, 21/02/2024 9.990.000
16/02/2024 12.890.000
01, 06, 15, 20, 29/03/2024 9.990.000

THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU

9/12/ 2023

4 NGÀY 3 ĐÊM

BAY VN

15.890.000
29/12/2023 16.390.000
12/1; 8/3; 30/3/2024 15.890.000

BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

28/2; 15, 19, 29/3/2024

7 NGÀY/ 6 ĐÊM

BAY VNA

22.990.000
17/12/2023 22.890.000
12/01/2024 22.890.000
27/12; 31/12/2023 23.890.000

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

7, 11/12/2023

7N6Đ

BAY VN

22.890.000
27/12/2023 23.890.000
18, 24/1/2024 22.890.000
3, 23/3/2024 22.990.000

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU TRƯỢT TUYẾT

8, 12, 19, 20 21/12

6N5Đ

BAY 3U (Sichuan Airlines)

14.990.000
27, 28, 29/12 (TẾT DƯƠNG) 15.990.000

THƯỢNG HẢI -Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

1, 15/1; 29/2/2024

7N6Đ

BAY VN

22.990.000

10/02/2024 27.990.000
11/02/2024 28.990.000
9, 11, 13, 17, 25, 27/3/2024 23.990.000

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI

13/12/2023

7N6Đ

BAY VN

22.990.000

18/02/2024
9, 10, 17, 24, 27/3/2024 23.990.000

THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU

2, 9, 29/3/2024

4N3Đ

BAY VN

16.690.000
THƯỢNG HẢI – TÂY AN – LẠC DƯƠNG – TRỊNH CHÂU 30/12/2023 6N5Đ BAY MU 24.690.000

HỒNG KÔNG - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN

12/12/2023

5N4Đ

BAY VN

17.990.000
13/02/2024 22.990.000

HỒNG KÔNG

23/12/2023

4N3Đ

BAY VN

17.590.000
31/12/2023 17.990.000
12, 13/2/2024 20.990.000
14/02/2024 18.690.000
15/03/2024 14.990.000

MACAU

4, 28/1/2024

4N3Đ

BAY MACAU AIR

18.190.000
25/2; 17, 21/3; 14/4/2024 18.190.000
19/5; 2, 16, 30/6/2024 18.190.000
CÁP NHĨ TÂN 21/12/2023 6N5Đ BAY CZ 42.990.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN GIÁ

THÁI LAN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

10/02/2024

VNA

5N4Đ

11.990.000
12/02/2024 12.590.000
14/02/2024 11.490.000

THÁI LAN BAY CHIỀU

15/12/2023

BAY VJ

5N4Đ

6.990.000
29/12/2023 7.990.000
5, 12/1/2024 6.990.000
09/02/2024 10.590.000
10, 11/2/2024 10.990.000
23/02/2024 6.990.000
1, 8, 15, 22/3/2024 6.990.000

THÁI LAN TẾT NGUYÊN ĐÁN BAY SÁNG

08/02/2024

BAY FD

5 NGÀY 4 ĐÊM

11.590.000
10/02/2024 11.990.000
13/02/2024 11.590.000
14/02/2024 10.990.000
THÁI LAN TẾT 2024 BAY TỐI 11/02/2024 BAY FD 5N4Đ 11.990.000

CHIANG MAI - CHIANG RAI

10, 11, 12/2/2024

BAY FD

4N3Đ

12.490.000
13/02/2024 11.990.000
14/02/2024 11.490.000

CHIANG MAI - CHIANG RAI

10, 11, 12/2/2024

BAY FD

5N4Đ

12.990.000
13/02/2024 12.490.000

THÁI LAN (BAY CHIỀU)

14/12/2023

VNA

5N4Đ

7.490.000
18/01/2024 7.490.000
22/02/2024 7.490.000
7, 21/3/2024 7.490.000
THÁI LAN 28/02/2024 VNA 5N4Đ 7.490.000

THÁI LAN (BAY TRƯA)

12/12/2023

VJ

5N4Đ

6.790.000
9, 16, 23/1/2024 6.790.000
24, 31/1/2024 6.990.000
20, 27/2/2024 6.790.000
21, 28/2/2024 6.990.000
5, 12, 19, 26/3/2024 6.790.000
6, 13, 20, 27/3/2024 6.990.000

THÁI LAN

27/12/2023

BAY VU

5N4Đ

6.990.000
6, 13, 20/3/2024 6.190.000
THÁI LAN 29/12/2023 BAY VU 4N3Đ 7.990.000
CHIANGMAI 29/12/2023 BAY FD 4N3Đ 11.590.000

ĐÀI LOAN DỊP LỄ, TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

28, 29, 30/12/2023

BR

5N4Đ

15.990.000
ĐÀI LOAN TẾT ÂM 10, 11/2/2024 BAY CI 5N4Đ 17.990.000

ĐÀI LOAN

07/12/2023

VIETJET AIR

5N4Đ

11.290.000
21/12/2023 13.990.000
28/12/2023 14.590.000

ĐÀI LOAN
(ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG)

13/01/2024

BAY VJ

5N4Đ

11.290.000

20/01/2024
10/2 (M1 TẾT) 17.990.000
17/02/2024

13.500.000

24/02/2024
02/03/2024
09/03/2024
16/03/2024
23/03/2024 11.290.000

NHẬT MÙA TUYẾT TRẮNG 6 NGÀY
BAY VNA

27/12/2023
(Tết dương lịch)

VNA

6N5Đ

34.900.000
20/01/2024 30.900.000
29/01/2024 30.900.000

NHẬT MÙA HOA ANH ĐÀO SỚM 6 NGÀY
(tOKYO - OSAKA) BAY VNA

01/03/2024

VNA

6N5Đ

30.900.000
07/03/2024 30.900.000

NHẬT BẢN MÙA ĐÔNG (OSAKA - KOBE - TOKYO)

07/12/2023

VJ

6N5Đ

24.900.000
28/12/2023 27.900.000
NHẬT BẢN TẾT NGUYÊN ĐÁN 11/2 (Mùng 2 Tết) VJ 5N4Đ 29.900.000

NHẬT BẢN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024
(Osaka – Kobe – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo)
BAY VNA 6N5Đ

10/2 (M1 TẾT)

VNA

6N5Đ

35.900.000

11/2 (M2 TẾT)
NHẬT BẢN TẾT 2024
(Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka)
BAY VNA 6N5Đ
12/2 (M3 TẾT) VNA 6N5Đ 34.900.000
NHẬT BẢN TẾT 2024
(Osaka – Kobe – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo )
BAY VNA
13/2 (M4 TẾT) VNA 6N5Đ 34.900.000

NHẬT BẢN HOA ANH ĐÀO SỚM
(Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ - Tokyo)
BAY VNA

27/02/2024

VNA

6N5Đ

30.900.000
07/03/2024

31.900.000

14/03/2024
NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO
(OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ - TOKYO)
BAY VỀ CHIỀU
16/03/2024 VNA VNA 32.900.000
NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG TRƯỢT TUYẾT
(Nagoya - Takayama - Shirakawago - Fuji - Tokyo)
11/2 (Mùng 2 tết) VNA 6N5Đ 35.900.000
NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG
(Tokyo - Fuji - Nagoya - Kyoto - Osaka)
11/2 (Mùng 2 tết) VNA 6N5Đ 34.900.000
NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG
(Osaka - Kyoto - Nagoya - Fuji - Tokyo)
12/2 (Mùng 3 tết) VNA 6N5Đ 35.900.000

HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN 2024
(Osaka – Kobe – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo)

19/03

VNA

6N5Đ

36.900.000

28/03

HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN 2024
(Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka)

31/03

VNA

6N5Đ

36.900.000

02/04
06/04

HOA ANH ĐÀO SỚM 2024
(Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka)

18/03

VNA

6N5Đ

34.900.000

19/03

CUNG ĐƯỜNG VÀNG HOA ANH ĐÀO
(OSAKA – KYOTO – PHÚ SỸ - TOKYO)

26/03

VNA

6N5Đ

36.900.000

28/03
31/03
01/04
02/04

CUNG ĐƯỜNG VÀNG HOA ANH ĐÀO
(Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka)

24/03

VNA

6N5Đ

36.900.000

25/03
28/03
29/03
30/03
01/04
02/04
04/04
05/04
07/04
HOA ANH ĐÀO 2024
(OSAKA – KYOTO – PHÚ SỸ - TOKYO)
07/04 VNA 6N5Đ 37.900.000
SEOUL - TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN - LOTTE WORLD - LÀNG CỔ HANOK BUKCHON 12/02/2024 VNA 5n4đ 21.900.000

HÀN QUỐC TRƯỢT TUYẾT

12, 14, 19/12/2023

BAY JEJU AIR

5N4Đ

14.590.000
21/12/2023 15.990.000
28/12/2023 17.990.000
4, 19, 25/1/2024 14.590.000

HÀN QUỐC - TRƯỢT TUYẾT

09/12/2023

BAY VNA

5N4Đ

16.990.000
12/01/2024 15.990.000

HÀN QUỐC- BAY NGÀY

9, 12/3/2024

BAY VNA

5N4Đ

14.990.000
27/03/2024 15.990.000
HÀN QUỐC - BAY ĐÊM 15/03/2024 BAY VNA 5N4Đ 15.990.000

ẤN ĐỘ

27/12/2023

BAY VNA

6N5Đ

19.990.000
10, 24/1/2024 18.990.000
12/02/2024 20.990.000
14/02/2024 19.990.000
13, 24/3/2024 18.990.000
ẤN ĐỘ 12/02/2024 BAY VNA 8N8Đ 25.900.000

 

 

 

  • XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!
    02438247555/HOTLINE: 0919 784 326- VĂN PHÒNG CHI NHÁNH YÊN PHỤ: 62A Phố Yên Phụ (Yên Phụ nhỏ), quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

    DU LỊCH TRONG NƯỚC:

  • 0902 216 682 - Mrs. Ngọc  Phú Quốc (Làng chài Hàm Ninh, Thiền Viện trúc lâm Hộ Quốc, bãi Sao, Chợ Dương Đông, Nhà thùng – xưởng nước mắm Phú Quốc, Xưởng nuôi cấy và chế tác ngọc trai, Dinh Cậu – Hải Đăng Dinh Cậu, Mũi Gành Dầu, Suối Tranh, Hòn Thơm, Vinperland), Tây Nguyên ( Nhà rông Kon Klor, Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Làng voi Nhơn Hòa – Gia Lai, Huyền thoại hồ Lắk, Thác Đray Nur, Khu du lịch sinh thái M’Đrắk, Vườn quốc gia Yok Đôn, Hang động Chư Bluk, Vườn hoa Đà Lạt), Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long, Yên Tử, suối khoáng nóng Quang Hanh, đảo Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn, Trà Cổ, Móng Cái), Sơn La ( Mộc Châu, Nhà tù Sơn La), Hòa Bình ( Khoáng nóng Kim Bôi, Thung lũng Mai Châu, Thung Nai Thác Bờ, Thủy Điện Hòa Bình), Điện Biên ( Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đcat, Mường Phăng), Lai Châu, Hà Nam ( Chùa Tam Chúc, Chùa bà Đanh, làng Vũ Đại); Miền Tây (Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc,...), Sài Gòn (Địa đạo Củ Chi, KDL Suối Tiên, Chợ Bến Thành,...), Đồng Nai (KDL Đại Nam), Bình Thuận (Mũi Né), Vũng Tàu (KDL Hồ Tràm, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà,...), Ninh Bình (Tràng An, Bái Đính, Hang Múa,....), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Flamingo Đại Lải,...), Nam Định (Biển Quất Lâm, Nhà thờ đổ, Cồn Lu - Cồn Ngạn, Chùa Cổ Lễ, Tháp Phổ Minh,...), Hà Nội (City tour, Ba Vì, Làng Cổ Đường Lâm, Cổ Loa, Làng Gốm Bát Tràng, Đồng Mô,...), Phú Thọ (Đền Hùng, Suối khoáng nóng Thanh Thủy, KDL Đảo Ngọc Xanh,.....); Hành trình phương bắc ( liên tuyến Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – SaPa – Điện Biên – Lai Châu), 

 

 

 

  • 0902256682 Mrs Vân Anh​: Đà Nẵng (Bà Nà Hills, cầu Rồng, cầu quay Sông Hàn, biễn Mỹ Khê, Bán Đảo Sơn Trà, Asia Park, Bảo tàng 3D, Ngũ Hành Sơn, Núi Thần Tài), Huế (Đại Nội Huế,Chùa Thiên Mụ, Sông Hương, đồi Vọng Cảnh, núi Ngự Bình, cầu Tràng Tiền,Núi Bạch Mã, Biển Lăng Cô, biển Thuận An, Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm, chợ Đông Ba), Sapa (Cát Cát, Hàm Rồng, Phanxipan, Swing, Thác Bạc), Côn Đảo (Viếng mộ Cô Sáu, Dinh Chúa Đảo, Bãi Đầm Trầu, Chùa Núi Một, An Sơn Miếu, Miếu Cậu), Nghệ An ( Cửa Lò, Quê Bác, Đảo Lan Châu, Biển Cửa Hội, Bãi Lữ, Đồi chè Thanh Chương, Đảo Hòn Ngư, cánh đồng cừu Nghệ An), Hà Tĩnh (VinPearl Cửa Sót, Thiên Cầm, Chùa Hương Tích, Hồ Kẻ Gỗ, biển Xuân Thành, biển Hoành Sơn), Quảng Bình ( Động Phong Nha Kẻ Bàng, Hang Én, Động Thiên Đường, Hang Sơn Đoong, Biển Nhật Lệ, Bãi Đá Nhảy, Cồn Cát Quang Phú, Sông Chày Hang Tối), Quảng Trị (Làng Đại An Khê, Đồi hoa Miền Viên Thảo, Thị trấn Khe Sanh, Mũi Trèo, thành cổ Quảng Trị), Quảng Nam ( Cù Lao Chàm, Phố cổ Hội An, Bãi Biển Tam Thanh, Làng Bích Họa Tam Thanh, bãi biển Hà My, Làng rau Trà Quế, Thánh địa Mỹ Sơn), Vĩnh Phúc ( Tam Đảo, hồ Đại Lải, thiền viện trúc lâm Tây Thiên, khu du lịch Đầm Vạc), Quảng Ngãi (Đảo Lý Sơn), Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Vịnh Lan Hạ, Núi Voi, Đảo Bạch Long Vĩ); Hà Giang (Đèo Mã Pí Lèng, Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Cổng Trời Quảng Bạ Cột Cờ Lũng Cú).

  • 0914406588 - Ms Hoài: Quy Nhơn (Khu Du lịch Tây Sơn - Tam Kiệt, Đảo Hòn khô, đảo Kỳ Co, Eo gió, KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa, tháp đôi, đồi cát Phương Mai, Cù Lao xanh..., Phú Yên (Nhà thờ mằng lăng, ghềnh đá đĩa, mũi điện, hòn, đèo cả, vũng rô, Hòn nưa,...), Cao Bằng (Thác Bản Giốc, Hang pác bó), Lạng Sơn ( Đền Mẫu Đồng Đăng, Chùa Tam Thanh Nhị Thanh, Chợ Đông Kinh...), Bắc Kạn (Hồ Ba Bể ),Thái Nguyên, Thanh Hóa (Pù Luông, Hải Tiến, Sầm Sơn), Nha Trang (Đảo Hòn Mun, Đảo Hòn Tằm, Đảo Bình Ba, Vịnh Nha Phu, Tháp Bà Panogar) Đà Lạt (Quảng Trường Lầm Viên, Làng Cù Lần, Núi Lang Biang, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Dantala, Hồ Tuyền Lâm…) Ninh Thuận (Bãi Biển Ninh Chữ, Hang Rái, Vịnh Vĩnh Hy); Tuyên Quang (Na Hang, Tân Trào); Bắc Giang, Bắc Ninh. Thanh Hóa (Hải Tiến, Sầm Sơn, Hải Hòa, Pù Luông, Tĩnh Gia, Suối Cá Thần, Khu Lam Kinh).

 

 

Du lịch nước ngoài:    

· 0917 830 988 Ms. Dung Nguyễn – Tour Châu Âu (Các tuyến Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu, Nam Âu), Úc, Anh, Scotland, Canada, Mỹ (Bờ Đông – Bờ Tây), Nga, Qatar, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ai Cập, Cu Ba, Dubai, …

· 0911 273 988 Ms. Dung Lê, 0914 105 326 Ms.Hường – Tour Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Côn Minh, Lệ Giang, Shangrila), Mông Cổ, Lào, Campuchia, Maldives, Bali (Indonesia), Hồng Kong, …

· 0911 442 126 Ms.Tuyến, 0911854662 Ms.Phương Anh, 0911472388 Ms.Nguyễn Thảo  – Tour Thái Lan (Bankok, Pattaya, Chiangmai, Phuket …), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Bhutan, …

VUI LÒNG PHẢN HỒI THÔNG TIN NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ/THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY: MR. THẮNG - 0918 618 565

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

 

 

Cảm nhận khách hàng:

Em ơi! Chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên của đoàn rất ok; ăn, uống các nhà hàng bên em chọn rất ổn và ngon! Bạn hướng dẫn viên nhiệt tình và chu đáo. Thanks...

picture:

Lần đầu đến với Mã Lai

Anh gặp bảo vệ râu dài hơn ta 

Bất ngờ khi gặp quý bà 

Khăn trùm kín mặt nhìn không ra nàng 

Ở nơi đất nước giàu sang 

Mọi thứ lại rẻ nên càng thêm yêu

Ô tô thì khá là nhiều 

Họ đi bên Trái khách chiều mình đi 

Mua xăng chẳng phải lo chi

Trăm hai, mười lít cứ đi tha hồ

Bên này đàn ông "không Bồ?"

Nhưng lại được lấy bốn cô vợ liền.

Hỏi họ, mọi thứ vẹn nguyên?

Mày râu họ bảo: "được quyền nên vui".

Ngẫm nghĩ lòng thấy bùi ngùi, 

Nam nhi giống họ sao tui - một bà.

Đàn ông bên này miễn chê, 

Họ khoẻ lại rất say mê vợ mình.

Không giống các ông bên mình, 

Ở nhà yêu vợ một mình... quên ngay.

Bên này đa phần ăn chay, 

Không ăn thịt lợn, nhưng hay ăn gà. 

Món ăn thì khá đậm đà, 

Và nhiều dầu mỡ hơn là Việt Nam.

Phương tiện thì khá là sang, 

Có tàu điện, ô-tô sang rất nhiều.

Malaysia đẹp bao nhiêu...

Đi rồi mới thấy yêu nhiều Việt Nam. 

                                                            - Khách hàng của Hoàng Việt Travel - 

picture:

Gia đình VTCN Đông Anh xin gửi lời cảm ơn đến công ty Hoàng Việt. Cảm ơn bên mình đã chăm sóc giờ ăn, giấc ngủ chu đáo tận tâm. Chúc công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ nhé!

picture:

가이드님들께 정말 감사드립니다. 덕분에 즐겁고 편안히 여행을 마쳤습니다. 베트남어가 서툴러서 말로 표현을 못했습니다. 정말 감사드립니다.

Dịch: 

Cảm ơn các hướng dẫn viên rất nhiều. Nhờ các bạn mà mình đã kết thúc chuyến đi một cách vui vẻ và thoải mái. Mình không giỏi tiếng Việt nên không thể diễn đạt bằng lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

picture:

Gia đình mình vừa đi tour Thái Lan ngày 1/6/2023 về, rất là hài lòng với công ty du lịch Hoàng Việt. Hướng dẫn viên Việt Nam và Thái Lan rất là nhiệt tình và chu đáo để lại cho vợ chồng mình một tình cảm, nhớ tới chuyến đi may mắn, vui vẻ, hài lòng hơn cả mong đợi. 

picture:

Chuyến đi tuyệt vời, cám ơn công ty Hoàng Việt, cám ơn sự nhiệt tình, chu đáo của hướng dẫn viên Tuấn và tay lái vĩ đại của lái xe Toàn. Các cô chú sẽ ủng hộ công ty dài dài. 

picture:

Dù chưa kết thúc hành trình nhưng những gì đã trải nghiệm trong những ngày vừa qua rất tuyệt đối với anh và tất cả các thành viên trong đoàn.

Anh đã từng đi du lịch rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên anh được gặp một bạn DẪN ĐOÀN tuyệt vời đến như vậy. Bạn Vũ Việt Quyết rất tuyệt vời - tuyệt vời hơn nhũng gì anh có thể nói thành lời, anh và đoàn thật may mắn được đi tour này cùng bạn ấy!

Cám ơn em - Cám ơn công ty vì hành trình tuyệt vời này!!!

picture:

Dịch vụ tốt, điểm đến, khách sạn, các bữa ăn trong chương trình hợp lý, mọi thứ đều ổn. Cám ơn Hoàng Việt Travel nhé!

picture:

Cám ơn công ty du lịch Hoàng Việt và cháu Nhật, Minh đã tổ chức cho đoàn có chuyến đi vui vẻ. 

picture:

Chuyến đi du lịch Châu Âu của đoàn đã thành công tốt đẹp để lại nhiều kỷ niệm không thể phai mờ. Thay mặt anh em trong đoàn xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo công ty Hoàng Việt, đặc biệt cháu Mỹ Nhật và hướng dẫn viên Đức trung đã hành trình cùng đoàn với trách nhiệm cao và thiện cảm. Hy vọng còn nhiều chuyến đồng hành cùng công ty và hai (cháu - em). Chúc gia đình mãi mãi xanh tươi- đời đời bền vững đam mê du lịch.

picture:

Chuyến đi rất vui và ý nghĩa em ạ. Hướng dẫn viên nhiệt tình, chu đáo, kiến thức chuyên môn tốt, hành trình hợp lý, không quá mệt. Nói chung là rất tốt, cám ơn Hoàng Việt nhiều nhé!

picture:

Chuyến đi vui lắm em ơi. Cám ơn em và Hoàng Việt Travel đã tổ chức chu đáo cẩn thận như vậy nhé. Chúc em và Hoàng Việt năm mới thắng lợi mới và phát triển hơn nữa. 

picture:

- Đoàn đã về tới Hà Nội an toàn. Cám ơn em và công ty đã sắp xếp đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình và có trách nhiệm. 

- Đi chơi vui lắm em ạ, mọi người trong đoàn đều vui không ai mệt.

- Cám ơn em, hẹn gặp em lần gần nhất nha!

picture:

Anh và gia đình có chuyến đi rất vui em nhé! Cám ơn em và công ty, chúc năm mới nhiều thành công và phát triển em nhé!

picture:

Chị có chuyến đi rất vui vẻ cám ơn em và Hoàng Việt Travel nhé! Hướng dẫn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, các điểm đến hợp lý. Sẽ đặt tour bên em lần sau. 

picture:

Cám ơn em! May mà đi chơi bạn ấy lại khoẻ hơn ở nhà, mọi thứ rất ok em ạ. Hôm nào em gửi cho chị tour Bắc Âu, Mỹ, Nga, Nam Phi nhưng phải là thời điểm du lịch mùa đẹp nhất ở đó nhé!

picture:

Cô chú đã kết thúc chuyến đi Úc rất vui và hài lòng với dịch vụ của công ty, cám ơn cháu K.Anh và công ty Hoàng Việt nhé! 

picture:

Cảm ơn Dung rất chu đáo. Hướng dẫn viên Thành xuất sắc, xe có tốt, khách sạn bên Pháp, bên Ý tạm được ăn uống nói chung khá. Một vài chỗ nấu ăn mặn quá cả đoàn đều kêu chứ không phải một vài người quen ăn nhạt. Tổng kết lại là tốt, anh chấm 8.5/10. Nhất định sẽ đặt tour bên em nữa. 

picture:

Tôi đây, lần này đi vui lắm ông ạ. Bên ông tổ chức tour quá tốt, quá chuyên nghiệp, hướng dẫn viên nhiệt tình hiểu biết, sang năm tôi lại đi.

picture:

Chuyến đi vừa rồi cô thấy công ty và hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình. Mọi người trong đoàn vui và rất hài lòng với cách làm việc của các cháu. 

picture:

 

Xin thay mặt cho Đoàn của cơ quan chị - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, trước hết cám ơn Thành rất nhiều vì em đã trách nhiệm, nhiệt tình và đánh giá cao một số việc xử lý tốt các tình huống khó khăn phát sinh, để chuyến đi vừa qua đã rất thuận lợi và thành công tốt đẹp. Thành cũng thể hiện là người có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn viên nên đã rất cẩn thận từ việc luôn thông báo, hướng dẫn đầy đủ các thông tin cho Đoàn (đặc biệt đến ngày cuối cùng Thành cũng đã lưu ý báo cho mọi người biết địa chỉ mua bánh để chuẩn bị đồ ăn tối trước khi lên máy bay..) cho đến cung cấp kiến thức hữu ích về các điểm tham quan, các thông tin khác của bản địa và đặc biệt rất nhiệt tình chụp ảnh, riêng đoàn chị có rất nhiều bức ảnh tuyệt vời. Cuối cùng, một lần nữa, chị xin chúc em Thành luôn nhiều sức khoẻ, niềm vui và thành công trong công việc. Chúc cả Đoàn mình, các cô, chú, anh, chị, em luôn tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và năng lượng để "cuộc đời là những chuyến đi đẹp" như chuyến Bali này ạ. 

picture:

Cháu thay mặt cả lớp cám ơn và biết ơn các cô chú rất nhiều vì đã giúp lớp cháu có một chuyến đi cực kì đáng nhớ ạ. Đặc biệt là đến chú Mỹ vô cùng nhiệt tình và ekip meadia vô cùng xịn xò ạ. 

picture:

Hướng dẫn viên nhiệt tình, phổ biến dễ hiểu để thực hiện chuyến đi vui vẻ. Lái xe nhiệt tình đúng giờ, đúng địa điểm. Công ty du lịch có lịch trình rõ ràng, kinh phí công khai, cám ơn sự hướng dẫn và phục vụ để chuyến du lịch được thành công. 

picture:

Chuyến đi khá ổn, hướng dẫn viên nhiệt tình các nơi đến đều ok, chị thấy khá ưng ý, chị sẽ đặt tour lần sau ở bên em. 

picture:

Chuyến đi và lịch trình tour hoàn chỉnh, thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ tốt, lái xe và hướng dẫn viên nhiệt tình năng động, thay mặt đoàn xin chân thành cám ơn công ty. 

picture:

Chất lượng xe tốt lắm cháu ạ, tài xế nhiệt tình; hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt; khách sạn, nhà hàng tốt, sạch sẽ, các điểm tham quan hợp lý, chương trình tổ chức tốt. 

picture:

Cô chú đã kết thúc chuyến đi Úc rất vui vẻ, dịch vụ của công ty rất tốt, hướng dẫn cung cấp thông tin về những điểm tham quan rất bổ ích, chu đáo, cô chú rất hài lòng với chuyến đi này. Cám ơn  cháu Kim Anh và công ty Hoàng Việt Travel rất nhiều nhé!

 

picture:

Bánh và cafe phủ vàng. Chương trình mới, đặc sắc.

picture:

Chị không nghĩ là tour này chu đáo đến thế, vui, không mệt chút nào em ạ. Tháng 12 chị còn có thể đi một tour nữa chắc chắn sẽ follow bên em. 

picture:

Chuyến đi thú vị lắm em ạ, các bạn hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, các điểm tham quan hợp lý, ăn uống hợp khẩu vị, chị thấy chuyến đi rất hợp lý luôn ấy. Tháng này chị còn 5 ngày phép nữa đang ngắm nhà em có gì hay thì đi tiếp đây. 

picture:

Các cô, các bác đi rất vui vẻ, về đến nhà an toàn hy vọng đồng hành cùng bên cháu trong nhiều chuyến du lịch sắp tới tới nữa, chào cháu. 

picture:

Là các cán bộ nhà nước chúng tôi có những yêu cầu và quy chuẩn cao khi đặt tour nhưng tour Hoàng Việt có đội ngũ nhân viên thực sự chuyên nghiệp, hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình khiến chúng tôi vô cùng hài lòng.

picture:

Tập đoàn Bách Tường Phát đăng ký 28 khách đi Phú Quốc 5/7/9/2018 chúng tôi hoàn toàn hài lòng về chất lượng xe, nhà hàng đến đội ngũ hướng dẫn viên của Hoàng Việt. Hy vong công ty luôn là đối tác phát huy thế mạnh từ giá cả đến chất lượng của mình

picture:

Đăng ký 20 khách đi Quảng Bình thông qua bạn bè giới thiệu đã đăng ký tour bên Hoàng Việt và rất hài chất lượng và dịch vụ tour tuyệt vời

picture:

Đoàn 44 khách đi Hạ Long từ 10/6-12/6. Xe vận chuyển và chất lượng xe đưa đón cũng rất tốt và đúng giờNhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, tlưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

picture:

Nhân viên giao dịch nhiệt tình. Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, trình độ hiểu biết khá chuẩn, lưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, món ăn cũng đa dạng và phong phú.

picture:

Đoàn 44 khách đi Hạ Long từ 10/6-12/6, tôi rất thích Hướng dẫn viên vì các bạn nhiệt tình và tốt bung. Xe vận chuyển và chất lượng xe đưa đón cũng rất tốt và đúng giờ. Đồ ăn đa dạng vầ phong phú.

picture:

Đi đoàn 44 khách đi Hạ Long. Xe dịch vụ chất lượng tốt, hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ tốt.

picture:

Công ty dược phẩm IMC đã đặt niềm tin vào chất lượng và dịch vụ tour Thái Lan của Hoàng Việt với hơn 300 nhân viên công ty từ 5 -9/8, 6 -10/8 & 7 -11/8/2018. Đoàn đi về rất thành công tốt đẹp , ban lãnh đạo công ty đã đến trực tiếp công ty Hoàng Việt tặng hoa cảm ơn

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

picture:

Tôi đã 75 tuổi và thường xuyên về sinh sống ở Việt Nam, đăng ký tham gia chương trình du lịch tham quan Moscow - Saint Peteburg tháng 9/2016. Tôi cũng khá lo lắng về chuyến đi liên quan đến sức khỏe. Trong quá trình đi di chuyển thăm quan nhiều địa điểm nhưng HDV rất nhiệt tình hỗ trợ nên mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi trên Thế giới nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân tới nước Nga - Phong cảnh nước Nga thật đẹp và ấn tượng còn hơn với những gì tưởng tượng. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao gần trung tâm rất thuận tiện và tiện nghi, nói chúng các thành viên trong đoàn khá hài lòng với chất lượng và giá cả của chương trình.

picture:

Đầu tiên chúng tôi khá lo lắng vì số lượng cán bộ nhân viên đông và có nhiều yêu cầu thay đổi về tăng giảm số lượng nhưng phía công ty Hoàng Việt hỗ trợ rất tốt trong việc giao dịch với hàng không và dịch vụ bên nước ngoài nên mọi chuyện rất suôn sẻ. Chuyến đi rất thú vị, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, các thành viên trong đoàn rất hài lòng với dịch vụ của Cty, lần sau chúng tôi sẽ đặt tour cho các chương trình kế tiếp.

picture:

Cảm nhận đầu tiên là nhân viên của Du lịch Hoàng Việt rất chuyên nghiệp, và nhiệt tình, chúng tôi được hướng dẫn tỉ mỉ tất cả các thông tin cần thiết ngay từ khâu chuẩn bị. Hướng dẫn viên người bản địa tại Thái lan nói tiếng Việt không kém người Việt, lại có năng khiếu hài hước và hiểu rõ tâm lý khách du lịch Việt Nam. Cả đoàn đã có một chuyến đi rất vui và thoải mái vì được khám phá những nết đặc sắc của đất nước, con người xứ sở Chùa Tháp. Giá Tour lại hợp lý đến không ngờ - rẻ hơn cả một tour du lịch trong nước của các đơn vị khác!

Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu dịch vụ của Hoàng Việt cho bạn bè và người quen!

picture:

Tôi biết được Hoangviet Travel tình cờ qua mạng. Do yêu cầu của đồng nghiệp, chúng tôi chỉ đặt Tour qua các công ty tên tuổi, uy tín. Lần đầu tiên đặt Tour của Hoàng Việt, chúng tôi cũng hơi phân vân. Thật là bất ngờ vì toàn bộ chương trình, kể từ khâu chuẩn bị Hộ chiếu, Visa đã được nhân viên của Hoàng Việt thu xếp rất nhiệt tình, chính xác. Các dịch vụ cũng như hướng dẫn viên của Du lịch Hoàng việt thực hiện tại Trung Quốc cũng rất chuyên nghiệp và chu đáo. Đoàn của chúng tôi là những người đứng tuổi, có thậm chí có người bị viêm khớp không đi được nhưng đã được hướng dẫn viên của Hoàng Việt thay nhau cõng để đi tham quan cùng đoàn những khi đi bộ tham quan. Chuyến đi thật là vui vẻ đã để lại cho mọi người những ấn tượng thật khó quên. Chắc chắn những lần trở lại trường cũ tiếp theo chúng tôi sẽ chọn Du lịch Hoàng Việt để tổ chức Tour...

picture:

Chúng tôi đưa ra yêu cầu tổ chức chương trình tham quan kết hợp Hội nghị khách hàng rất cao vì đặc thù của Tập đoàn (yêu cầu tiêu chuẩn 5 sao), trong chương trình có sự tham gia của rất nhiều nhân vật quan trọng... Tôi và tập thể lãnh đạo tập đoàn rất vui vì Hoangviet Travel đã bố trí sắp xếp, tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp, khoa học. Tôi bất ngờ vì yêu cầu mấy trăm thành viên cùng đi trên một chuyến bay đã được Hoangviet Travel đáp ứng như mong đợi. Chương trình đã thành công tốt đẹp! Xin cám ơn Hoàng Việt!

picture:

Chúng tôi thường xuyên  tổ chức Tour du lịch thường niên cho cán bộ giáo viên của trường vào thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ. Hè năm 2014, Tôi vừa tổ chức chuyến du lịch cho cán bộ giáo viên của trường THPT Việt Lâm – Vị Xuyên – Hà Giang đi Tour du lịch Hà Nội – Phú Quốc – Sài Gòn hợp đồng với công ty du lịch Hoàng Việt. Kết thúc chuyến đi, Công ty du lịch Hoàng Việt đã để lại cho đoàn chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp: Công ty tư vấn và chọn điểm tham quan hợp lý; phòng nghỉ đảm bảo chất lượng gần những điểm du lịch và trung tâm mua bán nên rất thuận lợi; các nhà hàng ăn đều là những nhà hàng lớn, đồ ăn ngon, đổi món các bữa hợp lý; các hướng dẫn viên tận tình, chu đáo, cởi mở… giá tour du lịch phù hợp với điều kiện của đoàn, các thủ tục hợp đồng và thanh toán nhanh gọn, an toàn. Những chuyến du lịch sau này của trường và của các đơn vị bạn chúng tối sẽ tiếp tục liên hệ với công ty.
Thay mặt các anh chị em trong đoàn xin gửi tới Công ty du lịch Hoàng Việt lời cảm ơn đã tổ chức cho đoàn một chuyến du lịch hè vui vẻ! Chúc công ty luôn giữ được chất lượng, uy tín với khách hàng!

picture:

Chúng tôi thường xuyên tự tổ chức Tour du lịch thường niên cho mọi người trong lớp cũ, vì thời gian quá gấp gáp và có một số thay đổi khách quan về lịch trình lần vừa qua chúng tôi quyết định nhờ một công ty du lịch đứng ra tổ chức hành trình 5 ngày đi bằng máy bay vào TP HCM và thăm quan Đồng bằng Sông Cửu Long. Tôi nhận thấy rằng đội ngũ nhân viên của Hoangviet Travel rất chu đáo, chương trình tổ chức thật phong phú về nội dung, chúng tôi lại đỡ vất vả hơn và chi phí lại rẻ hơn so với tự tổ chức... nói chung cả đoàn rất hài lòng!

picture:

Khách sạn nằm ở vị trí đẹp, gần bãi biển, phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Tôi thực sự ngạc nhiên vì giá phòng đặt qua Du lịch Hoàng Việt lại rẻ hơn đáng kể so với giá mà chúng tôi định đặt trực tiếp với Khách sạn! Cám ơn Hoàng Việt!

picture:

Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm, tôi biết Hoang Viet Travel không phải công ty quá lớn, nhưng tôi thừa nhận tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của HoangViet và đội ngũ cán bộ, nhân viên!

picture:

Gia đình tôi đã có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ tại Đài Loan, tôi đã biết thêm rất nhiều điều. Trong các chuyến du lịch sau, nhất định tôi sẽ tiếp tục chọn đi với Hoàng Việt

picture:

Nhân viên giao dịch nhiệt tình. Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, trình độ hiểu biết khá chuẩn, lưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn

picture:
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour