TOUR KHỞI HÀNH TOUR GIÁ BÁN (VNĐ)

PHÁP - THỤY SĨ - Ý

24/9; 20/10

10N9Đ BAY TK

77.500.000
27/8 79.900.000

PHÁP - THỤY SỸ - Ý (PHỔ THÔNG)

13, 27/9; 10/10

10N9Đ BAY QR

73.900.000

ĐỨC - ÁO - Ý - TS - PHÁP

12/8

11N10Đ BAY VNA

79.000.000

26/8
30/9
23/10
24/11
PHÁP – LUXEMBOURG - BỈ - HÀ LAN – ĐỨC (PHỔ THÔNG) 19/7 9N8Đ VNA 69.900

PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN

19, 26/07; 01, 09, 16, 23/08/2024

10N9Đ

74.900.000

ĐỨC – SÉC – HUNGARY – SLOVAKIA - ÁO
(CHẤT LƯỢNG)
21/7; 15/8 10N9Đ BAY QR 70.900.000
ĐỨC - HL - BỈ - LUX - PHÁP 22/7; 26/8
23/9; 10/10; 8/11
9N8Đ BAY VNA 67.900.000
ĐỨC - TS - LUX - HL - BỈ - PHÁP 27/8; 22/9; 30/10 10N9Đ BAY VNA 71.900.000

ĐÔNG ÂU
(PHÁP - TS - Ý - HUNG - ÁO -
SLOVAKIA - SEC - ĐỨC)

20/8

15N14Đ VNA

96.900.000

10/9

BALKAN & NAM TƯ (Ý – SLOVENIA – CROATIA –
BOSNIA - HERZEGOVINA – SERBIA - BULGARIA )

25/07; 30/08

11N10Đ TK

85.900.000

27/09; 18/10 79.900.000

SÉC – HUNGARY – SLOVAKIA - ÁO

12/09

9N8Đ BAY QR

65.900.000

25/07; 8/8

66.900.000
67.900.000
26/09; 10, 24/10 64.900.000
TÂY BAN NHA–BỒ ĐÀO NHA–MAROC 17, 26/8
7/10; 11/11
13N12Đ BAY QR 109.000.000

ĐAN MẠCH - NAUY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN

26/7; 31/8; 21/9; 25/10

9N8Đ BAY QR

76.900.000

MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY 08/09/2024 7N6Đ BAY VNA 53.900.000

SYDNEY – BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE

9/8

8N7Đ BAY VNA

66.900.000
63.900.000

MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY

23/7

7N6Đ BAY VNA

58.900.000
13/8 & 22/8 55.900.000

ÚC (MEL - SYD)

23/7 (bay thẳng)

7N6Đ BAY VNA

57.900.000
13/8, 22/8 (bay thẳng) 55.900.000
ÚC (MEL - SYD) 8/9 53.900.000

ÚC (SYD - MEL)

9/8 (bay thẳng)

8N7Đ BAY VNA

62.900.000

ÚC (SYD - MEL)
BAY THẲNG - BAY TỐI VỀ SÁNG
5, 12/11 7N6Đ BAY VNA 53.900.000
ÚC (MEL - SYD)
BAY THẲNG
20, 24/10; 19/11 7N6Đ BAY VNA 56.900.000

ÚC - NEW

30/08

9N8Đ BAY VNA

96.900.000
99.900.000

DUBAI

26/9

6N5Đ BAY EK

28.900.000
17/10
5, 15, 26/11
11, 21/12
12, 22/02/2025
29.900.000
ANH – WALES - IRELAND 01/08/2024 9N8Đ QR 82.900.000

ANH - SCOTLAND - XỨ WALES

26/08; 23/09; 09/10/2024

9N8Đ VNA

83.900.000

24/07/2024

85.900.000

ANH – XỨ WALES - SCOTLAND

12/08; 21/08 18/09; 07/10/2024

9N8Đ VNA

85.900.000

NGA

16, 23, 30/9

8N7Đ BAY TK

49.990.000
7, 14, 21, 24/10 49.990.000

NGA

28/9

9N8Đ BAY TK

54.990.000
8/10 54.990.000
NGA 10/10 8N7Đ BAY TK 55.900.000

NGA

12/9

9N8Đ BAY TK

60.900.000
22/10 59.900.000
MỸ - CANADA 15/9 15N14Đ EVA 179.900.000

MỸ - THU VÀNG 12N

12/9

12N11Đ EVA

88.900.000
26/10 88.900.000
MỸ - THU VÀNG 12N 19/10 103.900.000
MỸ - THU VÀNG 10N
(CT KHUYẾN MẠI)
16/11 10N9Đ EVA 79.900.000
TÂY MĨ 7N 21/9 7N6Đ STARLUX 52.900.000

MỸ - HÈ 10N
(KHÔNG GRAND CANYON)

20/7

10N9Đ EVA

95.900.000

MĨ 12N
(CÓ THÁC NIAGARA)
26/9 12N11Đ EVA 112.900.000

BRAZIL – ARGENTINA- RỪNG AMAZON - SÔNG BĂNG PERITO MORENO

15/12/2024

17N16Đ BAY EK

339.800.000

, 18/02/2025

BRAZIL - PERU - ARGENTINA

15/11/2024

14N13Đ BAY EK

225.800.000

18/02/2025

NAM PHI

27/7; 17/8

8N7Đ BAY SQ

66.900.000

28/9; 11, 18, 25/10

THỔ NHĨ KỲ

2/8

8N7Đ BAY TK

46.900.000

10/8 48.900.000
30/8 48.900.000
14/9 45.900.000
20/9 46.900.000
4/10 45.900.000
23/10 48.900.000
1/11 45.900.000
27/12 48.900.000
CANADA 15/10 11N10Đ EVA 138.900.000
MỸ - CANADA 15/9 15N14Đ BAY EVA 171.900.000
CANADA - CUBA 18/9 11N10Đ BAY EVA 181.900.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ

SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA - JEWEL

15,22/08/2024

 

12.990.000

16, 18, 23, 25, 30/7/2024

13.490.000

1,8/08/2024
29/8 ( QUỐC KHÁNH ) 13.990.000
8,15,29/9/2024

11.490.000

6,13,27/10/2024
3,10,17,24/11/2024
1.8.15/12/2024
20/10/2024 11.990.000
22/12 (DỊP NOEL) 15.490.000
29/12 ( TẾT DƯƠNG) 15.990.000

SINGAPORE - MALAYSIA

29/09
13/10; 27/10
10/11; 24/11

5N4Đ VNA

12.990.000
MÙA CAO ĐIỂM
23/06
07/07; 21/07
18/08
13.990.000

01/09/2024 ( LỄ)
13.590.000

HN - MALAY - SING - HN

25/7

5N4Đ VNA

13,490,000

08/08 13,490,000

SINGAPORE - KUALA LUMPUR

 

5N4Đ VJ/OD

 
19,26/7
03/8
11.490.000
20,22,23,27/7 11.990.000
27/9
19/10
10.690.000
28/9
04,10,12,16,17/10
10.990.000

SINGAPORE - MÃ

21, 28/07

5N4Đ SQ/MH

11.990.000

17, 24,25/07 12.990.000
04, 18, 25/08 11.990.000
01, 08, 22/08 12.990.000
29/08 ( Lễ 02/09 ) 13.490.000
15, 29/09 11.990.000

SING - INDO ( ĐẢO BATAM ) - MALAY

18, 24, 25/07

5N4D bay
TR/VJ/AK

12.990.000

01, 08, 14/08
17, 22/08

12.490.000

05, 14, 27/09
03,09, 11, 17/10

BALI 4N3Đ

21/07

4N3Đ bay VJ

12,690,000

BALI 5N4Đ

17/07/2024

5N4Đ VJ

14.490.000

16,23,30/07 13.990.000
13,20/08 12.990.000
HÀ NỘI - LÀO - PAKSAN - VIÊN CHĂN -
LUANG PRABANG - XIÊNG KHOẢNG
THỨ 7 HÀNG TUẦN 6N5Đ Ô TÔ 9.490.000

CAMBODIA

26/07/2024

4N3Đ K6

12.490.000
30/8 (LỄ 2/9) 13.490.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN PHƯƠNG TIỆN GIÁ
Móng Cái - Đông Hưng 1 ngày Hàng Ngày 1 ngày Ô TÔ 690.000

BẮC KINH – HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

03, 24/09/2024

6N5Đ

BAY VNA

20.890.000
13, 30/08/2024 21.590.000

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU - BẮC KINH

09/08/2024

6N5Đ

BAY VNA

21.590.000
20/08/2024 20.890.000

THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN

19/09

5N4Đ

BAY VNA

15.890.000
25/07/2024 16.290.000
29/08/2024 17.390.000

THƯỢNG HẢI -Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

 

7N6Đ

BAY VN

21.990.000

4,7,11,14/8/2024

22.990.000

21,24/8

22.690.000

8,18,21/9/2024

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI

7,8,15,21/9/2024

7N6Đ

BAY VNA

22.690.000

3/8;31/8 (Dịp lễ 2/9)

22.990.000

THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU

03, 10/08/2024

4N3Đ

BAY VN

15.690.000

THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CHÂU – THANH HÀ PHƯỜNG

20/8; 3,9,10,12/9

5N4Đ

BAY VN

16.490.000

11,25/7; 8/8

17.990.000

HONGKONG - THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU19/07, 02,18/08

5N4Đ

VNA

17,990,000

30/08 ( Lễ 02/09) 18,590,000

HONGKONG – DING DING TRARM - SHOPPING TOUR

 

4N3Đ

VNA

 
20/07/2024

15,690,000

08/08, 26/09
31/08/2024 ( Lễ 2/9) 15,990,000

HONG KONG - MACAU

21/07

5N4Đ

VNA

25.990.000

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI

13,20,24/9/2024

6N5Đ

BAY VNA

21.690.000

16,23/8/2024 21.990.000

THƯỢNG HẢI - TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

23/8; 03/09

6N5Đ

BAY VNA

20,990,000

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG

20, 27/07

4N3Đ

BAMBOO

17.590.000

03,10/08 17.590.000

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - CÔNG VIÊN GẤU TRÚC

26/7
16,23/8

5N4Đ

BAY SICHUAN AIRLINES

14.990.000
30/8 ( LỄ 2/9) 18.990.000
13,27/9
11,25/10
01,08/11
15.990.000

TRÙNG KHÁNH - CỬU TRẠI CÂU

20/7
03,08/8
07,21/12

6N5Đ

BAY WEST AIR

17.490.000
31/8 (LỄ 2/9)
28/12(TẾT DƯƠNG)
19.990.000
14,21/9
12,26/10
02,09,23,30/11
18.590.000

TRÙNG KHÁNH - TÂY AN

 

6N5Đ

BAY WEST AIR

 
27/7
10,22/8
07/9
19/10
16/11
14/12
18.990.000

TRÙNG KHÁNH MONO

 

5N4Đ

BAY WEST AIR

12.990.000
23/7
06,20/8
05,19/11
10/12
13.990.000
10,24/9
08,22/10
14.990.000
31/12(TẾT DƯƠNG) 16.990.000

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN

21/8; 11/9

6N5Đ

VNA

16.190.000
25/9 17.690.000
11/10 18.390.000
THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – NGA MI SƠN 28/7 5N4Đ VNA 11.690.000

THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – ĐÔ GIANG YẾN - NGA MI
SƠN – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT

01/09

7N6Đ

VNA

16.390.000
04/10 20.590.000
18/10 19.190.000

HÀ NỘI – TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG
CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG

31/7
14/8

5N3Đ

Qingdao Airlines

10.590.000
28/8 12.990.000
HÀ NỘI – TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG
CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG
21, 26/7
04, 09, 18, 23/8
6N4Đ Qingdao Airlines 10.990.000

NAM NINH – LỆ BA – TRIỆU HƯNG ĐỒNG TRẠI
TRẤN VIỄN CỔ THÀNH – THIÊN HỘ MIÊU TRẠI


10,11,12/9

4N3Đ

Ô TÔ + TÀU CAO TỐC

7.690.000
18,25/7
01,08,15,22,31/8
8.690.000

BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ

 

4N3Đ

Ô TÔ

 
18,25/7
01,08,15,22,29/8
05,12,19,26/9
4.890.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN GIÁ

THÁI LAN BAY FD 4N3D

31/8/2024

FD

9.690.000

3/9/2024

THÁI LAN BAY FD 5N4D TỐI

30/8/2024

FD

9.690.000

3/9/2024

THÁI LAN 5N4Đ BAY TRƯA

16/7/2024

VJ

7.590.000

22/7/2024

29/7/2024

30/7/2024
3/7/2024

7.790.000

17/7/2024

31/7/2024

6/8/2024

7.590.000

7/8/2024
13/8/2024

6.990.000

20/8/2024
27/8/2024
14/8/2024

7.190.000

21/8/2024
28/8/2024

THÁI LAN BAY VJ CHIỀU

1/8/2024

VJ

7.590.000

8/8/2024
15/8/2024

7.090.000

22/8/2024
29/8/2024

THÁI LAN 5N4Đ BAY SÁNG

24, 25, 26, 31/07

BAY FD

7.990.000

01, 02, 07, 08, 09/08 7.990.000
CHIANGMAI - CHIANGRAI LỄ 30/8/2024 FD 10.990.000

 

 

CHIANG MAI - CHIANG RAI 5N4Đ BAY CHIỀU

14/8/2024

BAY FD

5N4Đ

10.490.000

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

28/07

BAY VNA

5N4Đ

8.290.000

27/07 8.490.000
18/08 8.290.000
02, 10/08 8.490.000
30/08 (Nghỉ lễ 2/9) 9.990.000
22/09 7.890.000
13, 20/10 7.890.000
03, 05/11 7.890.000

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

11, 13/11

BAY VNA

5N4Đ

7.890.000

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

27/07

BAY VU

5N4Đ

7.590.000

03/08 7.590.000
10/08 7.190.000
18/8 6.690.000
30, 31 (Nghỉ lễ 2/9) 8.990.000
29 (LỄ) 8.990.000
6.7.13,14.21.27,28/9 6.590.000
05, 11, 12, 18, 19/10 6.590.000

ĐÀI LOAN Q3 + Q4

02/10

5N4Đ

VJ

11.590.000

23/10
30/10
06/11
13/11
20/11
04/12
18/12

ĐÀI LOAN QUÝ 2+3
(ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG)

03/08

BAY VJ

5N4Đ

11.290.000

31/08 (QUỐC KHÁNH) 12.990.000

Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo (Về chiều)

21/10

6N5Đ

VNA

33.990.000

26/10
9/11
25/11

Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (Về sáng)

5/11

6N5Đ

VNA

32.990.000

12/11
TẾT DƯƠNG 2024
Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo
28/12 6N5Đ VNA 37.990.000

Nagoya – Shirakawa-go – Takayama – Fuji – Tokyo (về chiều)

6/11

6N5Đ

VNA

33.990.000

16/11
12/12
Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo (Về sáng) 20/11 6N5Đ VNA 32.990.000

KHÁM PHÁ MÙA HÈ NHẬT BẢN
(tokyo - phú sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka)

16/7

6n5đ

NH

31.990.000

30/7
16/10
CUNG ĐƯỜNG VÀNG DỊP LỄ
(Tokyo - Phú sĩ - nagoya - kyoto - osaka)
27/9 6n5đ VNA 38.990.000

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NGẮM LAVENDER
(Osaka - kyoto - phú sĩ - tokyo)
về chiều, tặng bò

25/7

   

32.990.000

CUNG ĐƯỜNG VÀNG
(Osaka - kyoto - phú sĩ - tokyo)
tặng bò

10/8

31.990.000

20/8
28/8 35.990.000
18/9 31.990.000

Cung đường vàng mùa hè
(Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

18/7

   

26.900.000

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ
(tokyo - phú sỹ - nagoya - kyoto - osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

1/8
12/9
26/9
29/8 28.900.000

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ
(Tokyo - phú sĩ - nagoya - kyoto - osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

17/10

29.900.000

24/10
31/10
7/11
14/11
21/11

SEOUL-NAMI- EVERLAND- PAINTER SHOW

 

5N4Đ

VJ

 

16/07/2024

13.500K

23/07/2024
30/07/2024
06/08/2024
13/08/2024
20/08/2024

12.990K

17/09/2024
24/09/2024

HÀ NỘI-SEOUL-NAMI-MORNING CALM- EVERLAND-PAINTER SHOW

17/7/2024

5N4Đ

OZ

17.500.000

16/8/2024 17.500.000

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI-MORNING CALM- EVERLAND

18/7/2024

5N4Đ

OZ

16.900.000

21/8/2024 16.900.000
28/8/2024 16.900.000
30/8/2024 19.900.000

HÀ NỘI – BUSAN -SEOUL– ĐẢO NAMI – INCHEON

16/7/2024

6N5Đ

VJ

15.900.000
23/7/2024 15.900.000
30/7/2024 15.900.000
13/8/2024 15.900.000
27/8/2024 15.900.000
24/9/2024 15.900.000

HÀ NỘI – BUSAN -SEOUL– ĐẢO NAMI – INCHEON

8/10/2024

6N5Đ

VJ

15.900.000
19/11/2024 15.900.000
22/10/2024 16.900.000
29/10/2024 16.900.000
5/11/2024 16.900.000
3/12/2024 15.900.000
10/12/2024 15.900.000

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER (ĐI TỐI-VỀ TỐI)

17/07/2024

BAY VNA

5N4Đ

16.500.000

26/07/2024 16.500.000
02/08/2024 15.900.000
15/08/2024 15.900.000

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER SHOW (ĐI TRƯA-VỀ TỐI)

06/07/2024

BAY VNA

5N4Đ

17.900.000

24/07/2024 17.900.000

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER SHOW (ĐI TRƯA-VỀ SÁNG)

04/07/2024

BAY VNA

5N4Đ

17.500.000

01/09/2024

HÀ NỘI-SEOUL-NAMI–EVERLAND-RỪNG SEOUL-HÁI TÁO

2/10/2024

5N4Đ

VNA

18.500.000
10/10/2024 18.500.000
19/10/2024 18.500.000
29/10/2024 18.500.000

HÀ NỘI-SEOUL-NAMI–EVERLAND-HÁI TÁO

25/10/2024

5N4Đ

VNA

18.500.000
31/10/2024 18.500.000
2/11/2024 18.500.000

HÀ NỘI-SEOUL-NAMI–EVERLAND-RỪNG SEOUL-HÁI TÁO

7/11/2024

5N4Đ

VNA

17.900.000
20/11/2024 17.900.000

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND- THƯ VIỆN SÁCH

29/8/2024

5N4Đ

7C

17.500.000
30/8/2024 19.900.000
31/8/2024 17.900.000
19/9/2024 15.500.000

HÀ NỘI - NEW DELHI – JAIPUR - AGRA

 

6N5Đ

VNA

 
07/08 16.990k
28/08 18.990k
02/10 18.990k
30/10 18.990k
06/11 18.990k
04/12 18.990k
30/12 19.990k

 

 

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

02438247555/HOTLINE: 0919 784 326- VĂN PHÒNG CHI NHÁNH YÊN PHỤ: 62A Phố Yên Phụ (Yên Phụ nhỏ), quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

DU LỊCH TRONG NƯỚC:

  • 0902 216 682 - Mrs. Ngọc  Phú Quốc (Làng chài Hàm Ninh, Thiền Viện trúc lâm Hộ Quốc, bãi Sao, Chợ Dương Đông, Nhà thùng – xưởng nước mắm Phú Quốc, Xưởng nuôi cấy và chế tác ngọc trai, Dinh Cậu – Hải Đăng Dinh Cậu, Mũi Gành Dầu, Suối Tranh, Hòn Thơm, Vinperland), Tây Nguyên ( Nhà rông Kon Klor, Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Làng voi Nhơn Hòa – Gia Lai, Huyền thoại hồ Lắk, Thác Đray Nur, Khu du lịch sinh thái M’Đrắk, Vườn quốc gia Yok Đôn, Hang động Chư Bluk, Vườn hoa Đà Lạt), Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long, Yên Tử, suối khoáng nóng Quang Hanh, đảo Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn, Trà Cổ, Móng Cái), Sơn La ( Mộc Châu, Nhà tù Sơn La), Hòa Bình ( Khoáng nóng Kim Bôi, Thung lũng Mai Châu, Thung Nai Thác Bờ, Thủy Điện Hòa Bình), Điện Biên ( Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đcat, Mường Phăng), Lai Châu, Hà Nam ( Chùa Tam Chúc, Chùa bà Đanh, làng Vũ Đại); Miền Tây (Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc,...), Sài Gòn (Địa đạo Củ Chi, KDL Suối Tiên, Chợ Bến Thành,...), Đồng Nai (KDL Đại Nam), Bình Thuận (Mũi Né), Vũng Tàu (KDL Hồ Tràm, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà,...), Ninh Bình (Tràng An, Bái Đính, Hang Múa,....), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Flamingo Đại Lải,...), Nam Định (Biển Quất Lâm, Nhà thờ đổ, Cồn Lu - Cồn Ngạn, Chùa Cổ Lễ, Tháp Phổ Minh,...), Hà Nội (City tour, Ba Vì, Làng Cổ Đường Lâm, Cổ Loa, Làng Gốm Bát Tràng, Đồng Mô,...), Phú Thọ (Đền Hùng, Suối khoáng nóng Thanh Thủy, KDL Đảo Ngọc Xanh,.....); Hành trình phương bắc ( liên tuyến Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – SaPa – Điện Biên – Lai Châu), 
  • 0902256682 Mrs Vân Anh​: Đà Nẵng (Bà Nà Hills, cầu Rồng, cầu quay Sông Hàn, biễn Mỹ Khê, Bán Đảo Sơn Trà, Asia Park, Bảo tàng 3D, Ngũ Hành Sơn, Núi Thần Tài), Huế (Đại Nội Huế,Chùa Thiên Mụ, Sông Hương, đồi Vọng Cảnh, núi Ngự Bình, cầu Tràng Tiền,Núi Bạch Mã, Biển Lăng Cô, biển Thuận An, Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm, chợ Đông Ba), Sapa (Cát Cát, Hàm Rồng, Phanxipan, Swing, Thác Bạc), Côn Đảo (Viếng mộ Cô Sáu, Dinh Chúa Đảo, Bãi Đầm Trầu, Chùa Núi Một, An Sơn Miếu, Miếu Cậu), Nghệ An ( Cửa Lò, Quê Bác, Đảo Lan Châu, Biển Cửa Hội, Bãi Lữ, Đồi chè Thanh Chương, Đảo Hòn Ngư, cánh đồng cừu Nghệ An), Hà Tĩnh (VinPearl Cửa Sót, Thiên Cầm, Chùa Hương Tích, Hồ Kẻ Gỗ, biển Xuân Thành, biển Hoành Sơn), Quảng Bình ( Động Phong Nha Kẻ Bàng, Hang Én, Động Thiên Đường, Hang Sơn Đoong, Biển Nhật Lệ, Bãi Đá Nhảy, Cồn Cát Quang Phú, Sông Chày Hang Tối), Quảng Trị (Làng Đại An Khê, Đồi hoa Miền Viên Thảo, Thị trấn Khe Sanh, Mũi Trèo, thành cổ Quảng Trị), Quảng Nam ( Cù Lao Chàm, Phố cổ Hội An, Bãi Biển Tam Thanh, Làng Bích Họa Tam Thanh, bãi biển Hà My, Làng rau Trà Quế, Thánh địa Mỹ Sơn), Vĩnh Phúc ( Tam Đảo, hồ Đại Lải, thiền viện trúc lâm Tây Thiên, khu du lịch Đầm Vạc), Quảng Ngãi (Đảo Lý Sơn), Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Vịnh Lan Hạ, Núi Voi, Đảo Bạch Long Vĩ); Hà Giang (Đèo Mã Pí Lèng, Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Cổng Trời Quảng Bạ Cột Cờ Lũng Cú).
  • 0914406588 - Ms Hoài: Quy Nhơn (Khu Du lịch Tây Sơn - Tam Kiệt, Đảo Hòn khô, đảo Kỳ Co, Eo gió, KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa, tháp đôi, đồi cát Phương Mai, Cù Lao xanh..., Phú Yên (Nhà thờ mằng lăng, ghềnh đá đĩa, mũi điện, hòn, đèo cả, vũng rô, Hòn nưa,...), Cao Bằng (Thác Bản Giốc, Hang pác bó), Lạng Sơn ( Đền Mẫu Đồng Đăng, Chùa Tam Thanh Nhị Thanh, Chợ Đông Kinh...), Bắc Kạn (Hồ Ba Bể ),Thái Nguyên, Thanh Hóa (Pù Luông, Hải Tiến, Sầm Sơn), Nha Trang (Đảo Hòn Mun, Đảo Hòn Tằm, Đảo Bình Ba, Vịnh Nha Phu, Tháp Bà Panogar) Đà Lạt (Quảng Trường Lầm Viên, Làng Cù Lần, Núi Lang Biang, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Dantala, Hồ Tuyền Lâm…) Ninh Thuận (Bãi Biển Ninh Chữ, Hang Rái, Vịnh Vĩnh Hy); Tuyên Quang (Na Hang, Tân Trào); Bắc Giang, Bắc Ninh. Thanh Hóa (Hải Tiến, Sầm Sơn, Hải Hòa, Pù Luông, Tĩnh Gia, Suối Cá Thần, Khu Lam Kinh).

Du lịch nước ngoài:    

· 0917 830 988 Ms. Dung Nguyễn – Tour Châu Âu (Các tuyến Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu, Nam Âu), Úc, Anh, Scotland, Canada, Mỹ (Bờ Đông – Bờ Tây), Nga, Qatar, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ai Cập, Cu Ba, Dubai, …

· 0911 273 988 Ms. Dung Lê – Tour Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Côn Minh, Lệ Giang, Shangrila), Mông Cổ, Lào, Campuchia, Maldives, Bali (Indonesia), Hồng Kong, …

· 0911 442 126 Ms.Tuyến, 0911854662 Ms.Phương Anh, 0911472388 Ms.Nguyễn Thảo  – Tour Thái Lan (Bankok, Pattaya, Chiangmai, Phuket …), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Bhutan, …

VUI LÒNG PHẢN HỒI THÔNG TIN NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ/THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY: MR. THẮNG - 0918 618 565

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!