Bạn đang ở đây

Lịch khởi hành tour nước ngoài

 

TOUR KHỞI HÀNH TOUR GIÁ BÁN (VNĐ)

PHÁP - THỤY SỸ - Ý (PHỔ THÔNG)

12/4.

10N9Đ BAY QR

73.900

26/4. 74.900
17/5; 15, 21/6; 5/7; 16/8;
13, 27/9; 10/10
72.900
30/8. 74.900

PHÁP - THUỴ SỸ - Ý

10/4; 10/5; 7/6; 5/7; 2/8/2024

10N9Đ BAY CZ

69.900.000

ĐỨC – ÁO - Ý – THỤY SỸ – PHÁP

31/05/2024

11N10Đ VNA

76.900.000
21, 28/06; 10, 19/07 79.600.000

PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN

12/04; 10, 17, 24/05;

10N9Đ

73.900.000

26/04/2024 75.900.000
07, 15, 21, 28/06; 05, 12/07/2024 73.900.000
19, 26/07; 01, 09, 16, 23/08/2024 74.900.000

ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

 

9N8Đ BAY VNA

 
28/02; 01/06/2024 59.900.000
11/04; 02/05/2024 61.000.000
04/05; 16/06/2024 60.900.000
01/07/2024 64.900.000
13/07/2024 65.900.000

ĐỨC - HL - BỈ - LUX - PHÁP

22/7; 26/8
23/9; 10/10; 8/11

9N8Đ BAY VNA

67.900.000
11/9; 27/10 59.900.000
ĐỨC - TS - LUX - HL - BỈ - PHÁP 27/8; 22/9; 30/10 10N9Đ BAY VNA 71.900.000

ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

19, 25/04/2024

9N8Đ BAY VNA

64.900.000

27/04/2024 68.900.000
17/05/2024 63.900.000
15, 29/06; 08/07/2024 66.900.000

ĐÔNG ÂU
(PHÁP - TS - Ý - HUNG - ÁO -
SLOVAKIA - SEC - ĐỨC)

23/4

15N14Đ VNA

92.900.000
21/5 92.900.000
28/5 92.900.000
18/6 93.900.000
25/6 93.900.000
9/7 93.900.000
THỤY SĨ – LIECHTENSTEIN- ĐỨC - ÁO - SLOVENIA - CROATIA - BOSNIA AND HERZEGOVINA - SERBIA - BULGARIA 25/05; 19/07/2024 15N14Đ QATAR 119.900.000

PHÁP – THỤY SỸ - Ý – HUNGARY – ÁO – SLOVAKIA – SÉC – ĐỨC

23/4; 21/5; 28/5/2024

15N14Đ VNA

92.900.000
18/6, 25/6; 9/7/2024 93.900.000
Ý - HY LẠP - THỔ NHĨ KỲ DU THUYỀN 17/05/2024 10N9Đ 82.900.000
KHÁM PHÁ CHÂU ÂU VÀ CHÂU PHI 05/04/2024 17N16Đ 89.900.000

BALKAN & NAM TƯ (Ý – SLOVENIA – CROATIA –
BOSNIA - HERZEGOVINA – SERBIA - BULGARIA )

25/6.

11N10Đ TK

83.900.000
25/07; 30/08 85.900.000
27/09; 18/10 79.900.000

SÉC – HUNGARY – SLOVAKIA - ÁO

23/05/2024

9N8Đ BAY QR

63.900.000
16/03; 12/09 65.900.000
27/06/2024 66.900.000
11, 25/07; 8/8 67.900.000
26/09; 10, 24/10 64.900.000

TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA

27/04/2024

11N10Đ QR

76.900.000

25/05/2024 76.900.000
22/06/2024 76.900.000
13, 20/7/2024 76.900.000

MIỀN NAM NƯỚC PHÁP - TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA

16/6/2024

11N10Đ BAY TK

89.900.000
16/7/2024 89.900.000

TÂY BAN NHA -BỒ ĐÀO NHA

27/4/2024

11N10Đ BAY QR

80.900.000
25/5; 22/06; 17/08 78.900.000
13, 20/07/7 79.900.000
TÂY BAN NHA–BỒ ĐÀO NHA–MAROC 22/4; 18/5
6/7; 17, 26/8
7/10; 11/11
13N12Đ BAY QR 109.000.000
ĐAN MẠCH - NA UY - THUỴ ĐIỂN - PHẦN LAN 28.6; 12.07; 24.7; 13.8 11N10Đ BAY QR 95.900.000

ĐAN MẠCH - NAUY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN

31/5; 23/6; 26/7; 31/8; 21/9; 25/10

9N8Đ BAY QR

76.900.000

ÚC BAY THẲNG ( SYD - MEL ) 5, 12/3/2024 7N6Đ VNA 53.900.000
ÚC ( MEL - SYD ) 10/03/2024 7N6Đ VNA 53.900.000
ÚC BAY THẲNG ( SYD - MEL ) 25/2; 3/3/2024 6N5Đ VNA 48.900.000
MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY 08/09/2024 7N6Đ BAY VNA 53.900.000

SYDNEY – BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE

31/5; 28/06

8N7Đ BAY VNA

66.900.000
9/8 63.900.000

MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY

11/4; 4/6; 20/6 & 23/7

7N6Đ BAY VNA

58.900.000
23/5; 13/8 & 22/8 55.900.000

ÚC - NEW

24/05; 30/08

9N8Đ BAY VNA

96.900.000
21/06 99.900.000

ÚC - NEW

6/4/2024

10N9Đ VNA

98.900.000

27/4/2024 ( DỊP LỄ QTLĐ ) 102.900.000
25/5; 8, 22/6; 6/7/2024 98.900.000

ÚC (SYD - MEL)

16/4

7N6Đ BAY CZ

47.900.000

25/4 (QTLĐ) 49.900.000
14/5 47.900.000
28/5 47.900.000

ÚC (MEL - SYD)

25/4 (QTLĐ)

7N6Đ BAY VNA

65.900.000
25/6 62.900.000
18/7 62.900.000
29/8 59.900.000
10/9 59.900.000
26/9 62.900.000

NEW ZEALAND

10/04/2024

7N6Đ BAY MH

65.900.000

24/4; 1/5/2024 66.900.000
15, 29/5/2024 65.900.000

DUBAI

17/04

6N5Đ BAY EK

27.900.000

26, 27/04 32.900.000
21/05 27.900.000

ANH - SCOTLAND

07/03/2024

10N9Đ BAY CZ

67.900.000
09/04; 08/05; 10/06; 09/07/2024 76.900.000
ANH – WALES - IRELAND 24/04; 02/06; 03/07; 01/08/2024 9N8Đ QR 82.900.000

ANH - SCOTLAND - XỨ WALES

03/06; 26/08; 23/09; 09/10/2024

9N8Đ VNA

83.900.000

08, 24/07/2024

85.900.000

ANH – XỨ WALES - SCOTLAND

27/05/2024

9N8Đ VNA

82.900.000
10/06; 17/06; 03/07; 12/08; 21/08 18/09; 07/10/2024 85.900.000

ENGLAND – SCOTLAND - WALES

08/5 – 16/5

9N8Đ BAY CZ

72.900.000

10/6 – 18/6 77.900.000

ST. PETERSBURG – MATXCOVA

25/05; 8/6/2024

9N8Đ TK

56.900.000
22/06/2024 57.900.000
NGA 10/10 8N7Đ TK 55.900.000

NGA

19, 30/05

8N7Đ BAY TK

54.900.000
7, 14, 21/6 55.900.000
16, 23, 30/09 54.900.000
7, 14, 21, 24/10 55.900.000

 

 

MỸ 10N ( MÙA HOA ANH ĐÀO )

06/04/2024

10N9Đ EVA

88.900.000

26/04/2024 89.900.000
MỸ 12N ( MÙA HOA ANH ĐÀO ) 04/04/2024 12N11Đ EVA 103.900.000

MỸ - MEXICO - CUBA

15/4; 10/9; 20/10/2024

16N15Đ EVA

169.900.000
15/07/2024 174.900.000
LIÊN TUYẾN CANADA HOA ANH ĐÀO 2024 05/04/2024 11N10Đ 123.900.000
LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ HÈ 2024 22/06/2024 12N11Đ BAY BR 106.900.000

MỸ

19/5; 8/6/2024

10N09Đ BAY BR

92.900.000
7/7/2024 98.900.000
MỸ - CANADA 15/9 15N14Đ EVA 179.900.000

MỸ - THU VÀNG 12N

12/9

12N11Đ EVA

88.900.000
26/10 88.900.000
MỸ - THU VÀNG 12N 19/10 103.900.000
MỸ - THU VÀNG 10N
(CT KHUYẾN MẠI)
16/11 10N9Đ EVA 79.900.000
TÂY MĨ 7N 21/9 7N6Đ STARLUX 52.900.000

MỸ - HÈ 10N
(KHÔNG GRAND CANYON)

7/7

10N9Đ EVA

95.900.000
20/7 95.900.000
MĨ 12N
(CÓ THÁC NIAGARA)
26/9 12N11Đ EVA 112.900.000

BRAZIL – ARGENTINA- RỪNG AMAZON - SÔNG BĂNG PERITO MORENO

20/5; 15/12/2024

17N16Đ BAY EK

339.800.000

, 18/02/2025

BRAZIL - PERU - ARGENTINA

18/7; 15/11/2024

14N13Đ BAY EK

225.800.000

18/02/2025
NAM PHI 27/04/2024 8N7Đ SQ 69.500.000

THỔ NHĨ KỲ

26/04 ( QTLĐ)

8N7Đ BAY TK

47.900.000
27/06; 2/8 45.900.000
31/05; 14/06; 14/09; 04/10; 01/11 44.900.000
12/07; 19/07; 10/08; 30/08 47.900.000

THỔ - HY LẠP

26/5

10N9Đ TK

79.900.000
28/6 82.900.000
23/7 82.900.000
28/8 82.900.000
21/9 79.900.000
24/10 79.900.000
CANADA 15/10 11N10Đ EVA 138.900.000

CANADA-CUBA

05/07/2024

14N13Đ BAY EVA

209.800.000
12/10/2024 209.800.000
CANADA - CUBA 5/7; 12/10 11N10Đ BAY EVA 179.900.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ

SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA - JEWEL

07/05/2024   11.290.000
14/05/2024 11.690.000
21/05/2024 12.290.000
28/05; 15,22/08/2024 12.990.000
04, 11, 13, 18, 20, 25, 27/6/2024

13.490.000

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30/7/2024
1,8/08/2024
29/8 ( QUỐC KHÁNH ) 13.990.000
8,15,29/9/2024

11.490.000

6,13,27/10/2024
3,10,17,24/11/2024
1.8.15/12/2024
20/10/2024 11.990.000
22/12 (DỊP NOEL) 15.490.000
29/12 ( TẾT DƯƠNG) 15.990.000

HN - SINGAPORE - MALAYSIA

14/04
29/09
13/10; 27/10
10/11; 24/11

5N4Đ VNA

12.990.000
MÙA CAO ĐIỂM
09/06; 23/06
07/07; 21/07
18/08
13.990.000
26/5;
01/09/2024 ( LỄ)
13.590.000

HN - MALAY - SING - HN

23/5

5N4Đ VNA

13,190,000
13/6; 27/6 13,490,000
11/7; 25/7 13,490,000
08/08 13,490,000

SINGAPORE - MALAYSIA

18,19/04/2024

5N4Đ VJ/TR/AK/OD

11.990.000
26/4/2024 13.990.000
27, 29/04/2024 13.990.000
29/04/2024 14.990.000
30/04/2024 12.990.000
9,15,18, 23, 29, 31/5

10.990.000

05, 06/6
15, 16, 21, 24/8
08, 11, 17/5 10.690.000
14, 15, 19, 20, 22, 28/6

11.490.000

05, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 27, 31/7
02, 03, 07, 09, 10

SINGAPORE - MALAYSIA

12/05/2024

5N4Đ BAY SQ/MH

11.490.000
19/05/2024 11.990.000
2, 16, 23/6 11.990.000
13, 27/6 12.990.000
7, 14, 21, 28/07 11.990.000
4, 11, 18, 25/07 12.990.000
4, 18, 25/08 11.990.000
1, 08, 22/08 12.990.000
29/08 (LỄ 2/9) 13.490.000
15, 29/09 11.990.000

SINGAPORE - INDO (ĐẢO BATAM) - MALAY

25/04

5N4Đ VJ/AK

11.690.000

SING - INDO ( ĐẢO BATAM ) - MALAY

30/05/2024

5N4D bay
TR/VJ/AK

12.990.000

07, 13, 21, 26, 27/06
04, 11, 18, 24, 25/07
01, 08, 14/08
17, 22/08

12.490.000

05, 14, 27/09
03,09, 11, 17/10

BALI 4N3Đ

12/05

4N3Đ bay VJ

10,890,000
18/05 11,290,000
02,16, 30/06 12,290,000
07,14, 21/07 12,690,000

HÀ NỘI - ĐẢO BALI

 

5N4Đ bay VJ

 
   
16/04/2024 12.990.000
30/04/2024 15.990.000
14/05; 13, 20/08/2024 12.490.000
28/05; 11, 18, 25/06; 09, 16, 23, 30/07/2024 13.490.000
HÀ NỘI - LÀO - PAKSAN - VIÊN CHĂN -
LUANG PRABANG - XIÊNG KHOẢNG
THỨ 7 HÀNG TUẦN 6N5Đ Ô TÔ 9.490.000

CAMBODIA

27/4/2024

4N3Đ BAY K6

12.990.000
11,25/4

11.990.000

17,31/5
14,28/6
12,26/7
9,23/8

PHILIPPINES

27/04/2024

5n4đ

22.990.000
28/04/2024 21.990.000

 

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN PHƯƠNG TIỆN
Móng Cái - Đông Hưng 1 ngày Hàng Ngày 1 ngày Ô TÔ

NAM NINH – BÌNH BA (VẠN MẪU HOA ĐÀO) – THANH NHAM CỔ TRẤN – GIÁP TÚ LẦU – TÂY PHỔ ĐÀ

4/4/2024

4N3Đ

Ô TÔ + TÀU CAO TỐC

NAM NINH – BÁCH LÝ ĐỖ QUYÊN – THANH NHAM CỔ TRẤN – GIÁP TÚ LẦU – TÂY PHỔ ĐÀ

04/4; 11/4; 18/4; 25/4/2024

4N3Đ

Ô TÔ

28/4/2024; 29/4/2024
BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ THỨ 6 HÀNG TUẦN 3N2Đ Ô TÔ

HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ

5, 12, 19, 26/04; 3, 10, 17, 24, 31/05

4N3Đ

Ô TÔ

HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ THỨ 5 HÀNG TUẦN 3N3Đ Ô TÔ

NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

09, 16/04

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU CAO TỐC

26, 27, 28/04 ( lễ 30/4)

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - THẤT TINH SƠN

09, 16/04

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

BẮC KINH – HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

09/04; 17, 24/05; 18/06; 03, 24/09/2024

6N5Đ

BAY VNA

13, 30/08/2024

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU - BẮC KINH

25/06, 09/08/2024

6N5Đ

BAY VNA

20/08/2024

THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN

18/04, 06/06, 19/09

5N4Đ

BAY VNA

25/07/2024
29/08/2024

THƯỢNG HẢI -Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

15,18/5; 2,15/6/2024

7N6Đ

BAY VN

6/4/2024
13/4/2024 (Dịp 10/3 Âm lịch)
4,7,11,14/8/2024
18/4 (Dịp 10/3 Âm lịch)
21,24/8
8,18,21/9/2024
29/5; 1/7/2024
25/4/2024 (Lễ 30/4)

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI

13,20/4; 9/6/2024

7N6Đ

BAY VNA

7,8,15,21/9/2024
3/8;31/8 (Dịp lễ 2/9)
19,22,31/5; 14/7/2024

THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU

18/05/2024

4N3Đ

BAY VN

03, 10/08/2024

THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CHÂU – THANH HÀ PHƯỜNG

20/8; 3,9,10,12/9

5N4Đ

BAY VN

25,27/6; 11,25/7; 8/8
26/4 (Lễ 30/4)

HONGKONG - THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

17/05, 07/06,
21/06, 05/07,
19/07, 02,18/08

5N4Đ

VNA

28,30/04 (Lễ 30/04)
30/08 ( Lễ 02/09)

HONGKONG – DING DING TRARM - SHOPPING TOUR

11/05

4N3Đ

VNA

29/04 ( Lễ 30/04)
08,27/06
06, 20/07
08/08, 26/09
31/08/2024 ( Lễ 2/9)

MACAU

14/4/2024

4N3Đ

BAY MACAU AIR

19/5; 2, 16, 30/6/2024

TIỂU THẤT KHỔNG - CỔ THÀNH TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI

18, 25/04

4N3Đ

Ô TÔ + TÀU

HÀ KHẨU – MÔNG TỰ – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – CÔN MINH

17, 24/04

5N4Đ

Ô TÔ + 2 CHẶNG TÀU CAO TỐC

15, 22, 29/05
05, 12, 19, 26/06

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA – CÔN MINH


09, 16/04

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU CAO TỐC

DỊP LỄ 30/04 – 01/05:
26, 27, 28/04

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI

28/5/2024

6N5Đ

BAY VNA

4/6; 13,20,24/9/2024
21/6; 16,23/8/2024

THƯỢNG HẢI - TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

18/6; 23/8; 03/09

6N5Đ

BAY VNA

21/06; 02, 05, 12/7

HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT CỬU TRẠI CÂU
- KỲ HIỆP CÂU - THÀNH ĐÔ

03, 10, 17, 24, 31/5
 

6N5Đ

TÀU CAO TỐC + BAY 3U

07, 14, 21, 28/6
 
02, 09/7
 
6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25/4
27,28,30/4/2024

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA

22, 29/03/2024; 05, 12, 19/04/2024; 10, 17, 24/05/2024;

6N5Đ

BAY QH

26, 28/04;

LỆ GIANG - SHANGRILA

03, 10, 17, 24/04/2024; 08, 15, 22, 29/05/2024;

5N4Đ

BAY QH

01/05

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – TÔ CHÂU: CHUYẾT CHÍNH VIÊN – THẤT LÝ SƠN ĐƯỜNG

07, 20, 28/7

6N5Đ

BAY MU

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN

THÁI LAN BAY VJ CHIỀU

6/6/2024

VJ

7.590.000

13/6/2024
20/6/2024
27/6/2024
4/7/2024
11/7/2024
18/7/2024
25/7/2024
1/8/2024
8/8/2024
15/8/2024

7.090.000

22/8/2024
29/8/2024
THÁI LÁN DỊP LỄ 30/04 26, 27, 28/04 FD TỐI 5N4Đ

THÁI LAN 5N4Đ BAY TRƯA

2/4/2024

VJ

5N4Đ

9/4/2024
16/4/2024
23/4/2024
30/4/2024
6/5/2024
7/5/2024
13/5/2024
14/5/2024
20/5/2024
21/5/2024
27/5/2024
28/5/2024
3/6/2024
4/6/2024
11/6/2024
17/6/2024
18/6/2024
25/6/2024
5/6/2024
12/6/2024
19/6/2024
26/6/2024
1/7/2024
2/7/2024
9/7/2024
16/7/2024
22/7/2024
23/7/2024
29/7/2024
30/7/2024
3/7/2024
10/7/2024
17/7/2024
24/7/2024
31/7/2024
6/8/2024
7/8/2024
13/8/2024
20/8/2024
27/8/2024
14/8/2024
21/8/2024
28/8/2024

THÁI LAN 5N4Đ BAY SÁNG

27 (Nghỉ lễ 30/4)

BAY FD

5N4Đ

01, 06, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28/06
03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 31/07
01, 02, 07, 08, 09/08

CHIANG MAI - CHIANG RAI 4N3Đ BAY CHIỀU

28/4/2024

 

4N3Đ

CHIANG MAI - CHIANG RAI 5N4Đ BAY CHIỀU

3/4/2024

5N4Đ

17/4/2024
27/4/2024
29/5/2024
26/6/2024
10/7/2024
24/7/2024
14/8/2024

CHIANG MAI - CHIANG RAI
5N4Đ BAY CHIỀU

03/04/2024

BAY FD

5N4Đ

27/04/2024

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

13 (Tết Té nước)/04

BAY VNA

5N4Đ

21/04
19, 24, 29/05
16, 23/06
01, 07, 12, 29/06
07, 16, 28/07
05, 10, 13, 24, 27/07
18/08
02, 10/08
30/08 (Nghỉ lễ 2/9)
22/09
13, 20/10
03, 05/11

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

11/4 (Tết Té nước)

BAY VNA

5N4Đ

22/5
11, 13/11

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

17,18,24/5

BAY VU

5N4Đ

26/5
15, 22, 29/06
13, 27/07
03/08
10/08
13,18/8
30, 31 (Nghỉ lễ 2/9)
29 (LỄ)
16,17,23,24/8
6.7.13,14.21.27,28/9
05, 11, 12, 18, 19/10

ĐÀI LOAN QUÝ 2+3
(ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG)

06/04

5N4Đ

VJ

13/04
27/04 (LỄ 30/04)
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
31/08 (QUỐC KHÁNH)

ĐÀI LOAN DỊP LỄ

27/04

5N4Đ

CI (China Airlines)
30/04 BR (Eva Airlines)

Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo (Về chiều)

21/10

6N5Đ

VNA

26/10
9/11
25/11

Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (Về sáng)

5/11

6N5Đ

VNA

12/11
TẾT DƯƠNG 2024
Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo
28/12 6N5Đ VNA

Nagoya – Shirakawa-go – Takayama – Fuji – Tokyo (về chiều)

6/11

6N5Đ

VNA

16/11
12/12
Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo (Về sáng) 20/11 6N5Đ VNA
LIÊN TUYẾN NHẬT BẢN - HÀN QUỐC
HN - Ngắm hoa anh đào nở muộn Hokkaido - Seoul - du thuyền sông Hàn
12/05 7N6Đ OZ
LIÊN TUYẾN NHẬT BẢN - HÀN QUỐC
HN - TOKYO - PHÚ SĨ - SEOUL - HN
25/05 7N6Đ OZ

KHÁM PHÁ MÙA HÈ NHẬT BẢN
(tokyo - phú sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka)

11/6

6n5đ

NH

25/6
16/7
30/7
16/10
Cung đường vàng dịp lễ
(tokyo - Fuji - Nagoya - Kyoto - Osaka)
28/4 6n5đ NH
CUNG ĐƯỜNG VÀNG DỊP LỄ
(Tokyo - Phú sĩ - nagoya - kyoto - osaka)
27/9

6n5đ

VNA

NGẮM HOA CHI ANH
(Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka)
29/4

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MUA HÈ
(Ossaka - kobe - kyoto - kawaguchiko - tokyo)
TẶNG BÒ

23/5

6N5Đ

VNA

11/6

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NGẮM LAVENDER
(Osaka - kyoto - phú sĩ - tokyo)
về chiều, tặng bò

11/7
25/7

CUNG ĐƯỜNG VÀNG
(Osaka - kyoto - phú sĩ - tokyo)
tặng bò

10/8
20/8
28/8
18/9

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ
(tokyo - phú sỹ - nagoya - kyoto - osaka)

18/4

6N5Đ

VJ

25/04 (LỄ)

Cung đường vàng mùa hè
(Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

16/5
30/5
6/6
20/6
4/7
18/7

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ
(tokyo - phú sỹ - nagoya - kyoto - osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

1/8
12/9
26/9
29/8

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ
(Tokyo - phú sĩ - nagoya - kyoto - osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

17/10
24/10
31/10
7/11
14/11
21/11

HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN 2024
(Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka)

06/04

VNA

6N5Đ

CUNG ĐƯỜNG VÀNG HOA ANH ĐÀO
(Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka)

04/04

VNA

6N5Đ

05/04
07/04
HOA ANH ĐÀO 2024
(OSAKA – KYOTO – PHÚ SỸ - TOKYO)
07/04 VNA 6N5Đ

KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO - PHÚ SỸ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

18/4

VJA

6N5Đ

25/4
16/5
30/5
6/6
20/6
4/7
18/7
1/8
29/8
12/9
26/9
17/10
24/10
31/10
7/11
14/11
21/11

HOA ANH ĐÀO NHẬT
(Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka)
Tặng cua, về chiều

3/4

VJ

6N5Đ

DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO
HÀ NỘI- TOKYO- FUJI.MT- NAGOYA- KYOTO- OSAKA – HÀ NỘI

05/04

NH -
ALL NIPPON AIRWAYS

6N5Đ

06/04

HÀ NỘI – SEOUL-JEJU-NAMI- EVERLAND

14/05/2024

6N5Đ

OZ

28/05
11/06
25/06
09/07
30/07

SEOUL - NAMI - EVERLAND - PAINTER SHOW
BAY TỐI VỀ TRƯA

26/04/2024

5N4Đ

VJ

27/04/2024
30/04/2024

SEOUL-NAMI- EVERLAND- PAINTER SHOW

21/05/2024

5N4Đ

VJ

28/05/2024
04/06/2024
11/06/2024
18/06/2024
25/06/2024
02/07/2024
09/07/2024
16/07/2024
23/07/2024
30/07/2024
06/08/2024
13/08/2024
20/08/2024
17/09/2024
24/09/2024

SEOUL-NAMI- EVERLAND- THƯ VIỆN SÁCH

17/04/2024

5N4Đ

7C

18/04/2024
22/04/2024
28/04/2024
06/05/2024
09/05/2024
13/05/2024
16/05/2024
20/05/2024
23/05/2024
28/05/2024
03/06/2024
06/06/2024
10/06/2024
13/06/2024
17/06/2024
20/06/2024
24/06/2024
27/06/2024

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND –CÔNG VIÊN YEOUIDO- RỪNG SEOUL NGẮM HOA ANH ĐÀO (ĐI TỐI-VỀ TỐI)

09/04/2024

BAY VNA

5N4Đ

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER (ĐI TỐI-VỀ TỐI)

30/05/2024

BAY VNA

5N4Đ

07/06/2024
10/07/2024
17/07/2024
26/07/2024
02/08/2024
15/08/2024

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER SHOW (ĐI TRƯA-VỀ TỐI)

14/06/2024

BAY VNA

5N4Đ

29/06/2024
06/07/2024
24/07/2024

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER SHOW (ĐI TRƯA-VỀ SÁNG)

12/06/2024

BAY VNA

5N4Đ

26/06/2024
04/07/2024
01/09/2024

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND –CÔNG VIÊN YEOUIDO- RỪNG SEOUL (ĐI TRƯA-VỀ TỐI)

06/04/2024

BAY VNA

5N4Đ

13/04/2024

SEOUL-NAMI- EVERLAND- THƯ VIỆN SÁCH

17/04/2024

5N4Đ

7C

18/04/2024
22/04/2024
06/05/2024
09/05/2024
13/05/2024
16/05/2024
20/05/2024
23/05/2024
28/05/2024
03/06/2024
06/06/2024
10/06/2024
13/06/2024
17/06/2024
20/06/2024
24/06/2024
27/06/2024

HÀN QUỐC DỊP LỄ

26/4/2024

5N4Đ

7C

28/4/2024

HÀ NỘI - NEW DELHI – JAIPUR - AGRA

01/05

6N5Đ

VNA

29/05
05/06
10/07
07/08
28/08
02/10
30/10
06/11
04/12
30/12
Hà Nội - Delhi - Haridwar - Sông Hằng - Agra - Jaipur 26/08 9N8Đ VNA


XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

02438247555/HOTLINE: 0919 784 326- VĂN PHÒNG CHI NHÁNH YÊN PHỤ: 62A Phố Yên Phụ (Yên Phụ nhỏ), quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

DU LỊCH TRONG NƯỚC:

  • 0902 216 682 - Mrs. Ngọc  Phú Quốc (Làng chài Hàm Ninh, Thiền Viện trúc lâm Hộ Quốc, bãi Sao, Chợ Dương Đông, Nhà thùng – xưởng nước mắm Phú Quốc, Xưởng nuôi cấy và chế tác ngọc trai, Dinh Cậu – Hải Đăng Dinh Cậu, Mũi Gành Dầu, Suối Tranh, Hòn Thơm, Vinperland), Tây Nguyên ( Nhà rông Kon Klor, Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Làng voi Nhơn Hòa – Gia Lai, Huyền thoại hồ Lắk, Thác Đray Nur, Khu du lịch sinh thái M’Đrắk, Vườn quốc gia Yok Đôn, Hang động Chư Bluk, Vườn hoa Đà Lạt), Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long, Yên Tử, suối khoáng nóng Quang Hanh, đảo Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn, Trà Cổ, Móng Cái), Sơn La ( Mộc Châu, Nhà tù Sơn La), Hòa Bình ( Khoáng nóng Kim Bôi, Thung lũng Mai Châu, Thung Nai Thác Bờ, Thủy Điện Hòa Bình), Điện Biên ( Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đcat, Mường Phăng), Lai Châu, Hà Nam ( Chùa Tam Chúc, Chùa bà Đanh, làng Vũ Đại); Miền Tây (Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc,...), Sài Gòn (Địa đạo Củ Chi, KDL Suối Tiên, Chợ Bến Thành,...), Đồng Nai (KDL Đại Nam), Bình Thuận (Mũi Né), Vũng Tàu (KDL Hồ Tràm, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà,...), Ninh Bình (Tràng An, Bái Đính, Hang Múa,....), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Flamingo Đại Lải,...), Nam Định (Biển Quất Lâm, Nhà thờ đổ, Cồn Lu - Cồn Ngạn, Chùa Cổ Lễ, Tháp Phổ Minh,...), Hà Nội (City tour, Ba Vì, Làng Cổ Đường Lâm, Cổ Loa, Làng Gốm Bát Tràng, Đồng Mô,...), Phú Thọ (Đền Hùng, Suối khoáng nóng Thanh Thủy, KDL Đảo Ngọc Xanh,.....); Hành trình phương bắc ( liên tuyến Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – SaPa – Điện Biên – Lai Châu), 

 

 

 

  • 0902256682 Mrs Vân Anh​: Đà Nẵng (Bà Nà Hills, cầu Rồng, cầu quay Sông Hàn, biễn Mỹ Khê, Bán Đảo Sơn Trà, Asia Park, Bảo tàng 3D, Ngũ Hành Sơn, Núi Thần Tài), Huế (Đại Nội Huế,Chùa Thiên Mụ, Sông Hương, đồi Vọng Cảnh, núi Ngự Bình, cầu Tràng Tiền,Núi Bạch Mã, Biển Lăng Cô, biển Thuận An, Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm, chợ Đông Ba), Sapa (Cát Cát, Hàm Rồng, Phanxipan, Swing, Thác Bạc), Côn Đảo (Viếng mộ Cô Sáu, Dinh Chúa Đảo, Bãi Đầm Trầu, Chùa Núi Một, An Sơn Miếu, Miếu Cậu), Nghệ An ( Cửa Lò, Quê Bác, Đảo Lan Châu, Biển Cửa Hội, Bãi Lữ, Đồi chè Thanh Chương, Đảo Hòn Ngư, cánh đồng cừu Nghệ An), Hà Tĩnh (VinPearl Cửa Sót, Thiên Cầm, Chùa Hương Tích, Hồ Kẻ Gỗ, biển Xuân Thành, biển Hoành Sơn), Quảng Bình ( Động Phong Nha Kẻ Bàng, Hang Én, Động Thiên Đường, Hang Sơn Đoong, Biển Nhật Lệ, Bãi Đá Nhảy, Cồn Cát Quang Phú, Sông Chày Hang Tối), Quảng Trị (Làng Đại An Khê, Đồi hoa Miền Viên Thảo, Thị trấn Khe Sanh, Mũi Trèo, thành cổ Quảng Trị), Quảng Nam ( Cù Lao Chàm, Phố cổ Hội An, Bãi Biển Tam Thanh, Làng Bích Họa Tam Thanh, bãi biển Hà My, Làng rau Trà Quế, Thánh địa Mỹ Sơn), Vĩnh Phúc ( Tam Đảo, hồ Đại Lải, thiền viện trúc lâm Tây Thiên, khu du lịch Đầm Vạc), Quảng Ngãi (Đảo Lý Sơn), Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Vịnh Lan Hạ, Núi Voi, Đảo Bạch Long Vĩ); Hà Giang (Đèo Mã Pí Lèng, Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Cổng Trời Quảng Bạ Cột Cờ Lũng Cú).

  • 0914406588 - Ms Hoài: Quy Nhơn (Khu Du lịch Tây Sơn - Tam Kiệt, Đảo Hòn khô, đảo Kỳ Co, Eo gió, KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa, tháp đôi, đồi cát Phương Mai, Cù Lao xanh..., Phú Yên (Nhà thờ mằng lăng, ghềnh đá đĩa, mũi điện, hòn, đèo cả, vũng rô, Hòn nưa,...), Cao Bằng (Thác Bản Giốc, Hang pác bó), Lạng Sơn ( Đền Mẫu Đồng Đăng, Chùa Tam Thanh Nhị Thanh, Chợ Đông Kinh...), Bắc Kạn (Hồ Ba Bể ),Thái Nguyên, Thanh Hóa (Pù Luông, Hải Tiến, Sầm Sơn), Nha Trang (Đảo Hòn Mun, Đảo Hòn Tằm, Đảo Bình Ba, Vịnh Nha Phu, Tháp Bà Panogar) Đà Lạt (Quảng Trường Lầm Viên, Làng Cù Lần, Núi Lang Biang, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Dantala, Hồ Tuyền Lâm…) Ninh Thuận (Bãi Biển Ninh Chữ, Hang Rái, Vịnh Vĩnh Hy); Tuyên Quang (Na Hang, Tân Trào); Bắc Giang, Bắc Ninh. Thanh Hóa (Hải Tiến, Sầm Sơn, Hải Hòa, Pù Luông, Tĩnh Gia, Suối Cá Thần, Khu Lam Kinh).

 

 

Du lịch nước ngoài:    

· 0917 830 988 Ms. Dung Nguyễn – Tour Châu Âu (Các tuyến Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu, Nam Âu), Úc, Anh, Scotland, Canada, Mỹ (Bờ Đông – Bờ Tây), Nga, Qatar, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ai Cập, Cu Ba, Dubai, …

· 0911 273 988 Ms. Dung Lê – Tour Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Côn Minh, Lệ Giang, Shangrila), Mông Cổ, Lào, Campuchia, Maldives, Bali (Indonesia), Hồng Kong, …

· 0911 442 126 Ms.Tuyến, 0911854662 Ms.Phương Anh, 0911472388 Ms.Nguyễn Thảo  – Tour Thái Lan (Bankok, Pattaya, Chiangmai, Phuket …), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Bhutan, …

VUI LÒNG PHẢN HỒI THÔNG TIN NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ/THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY: MR. THẮNG - 0918 618 565

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

 

 

Cảm nhận khách hàng:

Em ơi! Chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên của đoàn rất ok; ăn, uống các nhà hàng bên em chọn rất ổn và ngon! Bạn hướng dẫn viên nhiệt tình và chu đáo. Thanks...

picture:

Lần đầu đến với Mã Lai

Anh gặp bảo vệ râu dài hơn ta 

Bất ngờ khi gặp quý bà 

Khăn trùm kín mặt nhìn không ra nàng 

Ở nơi đất nước giàu sang 

Mọi thứ lại rẻ nên càng thêm yêu

Ô tô thì khá là nhiều 

Họ đi bên Trái khách chiều mình đi 

Mua xăng chẳng phải lo chi

Trăm hai, mười lít cứ đi tha hồ

Bên này đàn ông "không Bồ?"

Nhưng lại được lấy bốn cô vợ liền.

Hỏi họ, mọi thứ vẹn nguyên?

Mày râu họ bảo: "được quyền nên vui".

Ngẫm nghĩ lòng thấy bùi ngùi, 

Nam nhi giống họ sao tui - một bà.

Đàn ông bên này miễn chê, 

Họ khoẻ lại rất say mê vợ mình.

Không giống các ông bên mình, 

Ở nhà yêu vợ một mình... quên ngay.

Bên này đa phần ăn chay, 

Không ăn thịt lợn, nhưng hay ăn gà. 

Món ăn thì khá đậm đà, 

Và nhiều dầu mỡ hơn là Việt Nam.

Phương tiện thì khá là sang, 

Có tàu điện, ô-tô sang rất nhiều.

Malaysia đẹp bao nhiêu...

Đi rồi mới thấy yêu nhiều Việt Nam. 

                                                            - Khách hàng của Hoàng Việt Travel - 

picture:

Gia đình VTCN Đông Anh xin gửi lời cảm ơn đến công ty Hoàng Việt. Cảm ơn bên mình đã chăm sóc giờ ăn, giấc ngủ chu đáo tận tâm. Chúc công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ nhé!

picture:

가이드님들께 정말 감사드립니다. 덕분에 즐겁고 편안히 여행을 마쳤습니다. 베트남어가 서툴러서 말로 표현을 못했습니다. 정말 감사드립니다.

Dịch: 

Cảm ơn các hướng dẫn viên rất nhiều. Nhờ các bạn mà mình đã kết thúc chuyến đi một cách vui vẻ và thoải mái. Mình không giỏi tiếng Việt nên không thể diễn đạt bằng lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

picture:

Gia đình mình vừa đi tour Thái Lan ngày 1/6/2023 về, rất là hài lòng với công ty du lịch Hoàng Việt. Hướng dẫn viên Việt Nam và Thái Lan rất là nhiệt tình và chu đáo để lại cho vợ chồng mình một tình cảm, nhớ tới chuyến đi may mắn, vui vẻ, hài lòng hơn cả mong đợi. 

picture:

Chuyến đi tuyệt vời, cám ơn công ty Hoàng Việt, cám ơn sự nhiệt tình, chu đáo của hướng dẫn viên Tuấn và tay lái vĩ đại của lái xe Toàn. Các cô chú sẽ ủng hộ công ty dài dài. 

picture:

Dù chưa kết thúc hành trình nhưng những gì đã trải nghiệm trong những ngày vừa qua rất tuyệt đối với anh và tất cả các thành viên trong đoàn.

Anh đã từng đi du lịch rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên anh được gặp một bạn DẪN ĐOÀN tuyệt vời đến như vậy. Bạn Vũ Việt Quyết rất tuyệt vời - tuyệt vời hơn nhũng gì anh có thể nói thành lời, anh và đoàn thật may mắn được đi tour này cùng bạn ấy!

Cám ơn em - Cám ơn công ty vì hành trình tuyệt vời này!!!

picture:

Dịch vụ tốt, điểm đến, khách sạn, các bữa ăn trong chương trình hợp lý, mọi thứ đều ổn. Cám ơn Hoàng Việt Travel nhé!

picture:

Cám ơn công ty du lịch Hoàng Việt và cháu Nhật, Minh đã tổ chức cho đoàn có chuyến đi vui vẻ. 

picture:

Chuyến đi du lịch Châu Âu của đoàn đã thành công tốt đẹp để lại nhiều kỷ niệm không thể phai mờ. Thay mặt anh em trong đoàn xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo công ty Hoàng Việt, đặc biệt cháu Mỹ Nhật và hướng dẫn viên Đức trung đã hành trình cùng đoàn với trách nhiệm cao và thiện cảm. Hy vọng còn nhiều chuyến đồng hành cùng công ty và hai (cháu - em). Chúc gia đình mãi mãi xanh tươi- đời đời bền vững đam mê du lịch.

picture:

Chuyến đi rất vui và ý nghĩa em ạ. Hướng dẫn viên nhiệt tình, chu đáo, kiến thức chuyên môn tốt, hành trình hợp lý, không quá mệt. Nói chung là rất tốt, cám ơn Hoàng Việt nhiều nhé!

picture:

Chuyến đi vui lắm em ơi. Cám ơn em và Hoàng Việt Travel đã tổ chức chu đáo cẩn thận như vậy nhé. Chúc em và Hoàng Việt năm mới thắng lợi mới và phát triển hơn nữa. 

picture:

- Đoàn đã về tới Hà Nội an toàn. Cám ơn em và công ty đã sắp xếp đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình và có trách nhiệm. 

- Đi chơi vui lắm em ạ, mọi người trong đoàn đều vui không ai mệt.

- Cám ơn em, hẹn gặp em lần gần nhất nha!

picture:

Anh và gia đình có chuyến đi rất vui em nhé! Cám ơn em và công ty, chúc năm mới nhiều thành công và phát triển em nhé!

picture:

Chị có chuyến đi rất vui vẻ cám ơn em và Hoàng Việt Travel nhé! Hướng dẫn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, các điểm đến hợp lý. Sẽ đặt tour bên em lần sau. 

picture:

Cám ơn em! May mà đi chơi bạn ấy lại khoẻ hơn ở nhà, mọi thứ rất ok em ạ. Hôm nào em gửi cho chị tour Bắc Âu, Mỹ, Nga, Nam Phi nhưng phải là thời điểm du lịch mùa đẹp nhất ở đó nhé!

picture:

Cô chú đã kết thúc chuyến đi Úc rất vui và hài lòng với dịch vụ của công ty, cám ơn cháu K.Anh và công ty Hoàng Việt nhé! 

picture:

Cảm ơn Dung rất chu đáo. Hướng dẫn viên Thành xuất sắc, xe có tốt, khách sạn bên Pháp, bên Ý tạm được ăn uống nói chung khá. Một vài chỗ nấu ăn mặn quá cả đoàn đều kêu chứ không phải một vài người quen ăn nhạt. Tổng kết lại là tốt, anh chấm 8.5/10. Nhất định sẽ đặt tour bên em nữa. 

picture:

Tôi đây, lần này đi vui lắm ông ạ. Bên ông tổ chức tour quá tốt, quá chuyên nghiệp, hướng dẫn viên nhiệt tình hiểu biết, sang năm tôi lại đi.

picture:

Chuyến đi vừa rồi cô thấy công ty và hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình. Mọi người trong đoàn vui và rất hài lòng với cách làm việc của các cháu. 

picture:

 

Xin thay mặt cho Đoàn của cơ quan chị - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, trước hết cám ơn Thành rất nhiều vì em đã trách nhiệm, nhiệt tình và đánh giá cao một số việc xử lý tốt các tình huống khó khăn phát sinh, để chuyến đi vừa qua đã rất thuận lợi và thành công tốt đẹp. Thành cũng thể hiện là người có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn viên nên đã rất cẩn thận từ việc luôn thông báo, hướng dẫn đầy đủ các thông tin cho Đoàn (đặc biệt đến ngày cuối cùng Thành cũng đã lưu ý báo cho mọi người biết địa chỉ mua bánh để chuẩn bị đồ ăn tối trước khi lên máy bay..) cho đến cung cấp kiến thức hữu ích về các điểm tham quan, các thông tin khác của bản địa và đặc biệt rất nhiệt tình chụp ảnh, riêng đoàn chị có rất nhiều bức ảnh tuyệt vời. Cuối cùng, một lần nữa, chị xin chúc em Thành luôn nhiều sức khoẻ, niềm vui và thành công trong công việc. Chúc cả Đoàn mình, các cô, chú, anh, chị, em luôn tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và năng lượng để "cuộc đời là những chuyến đi đẹp" như chuyến Bali này ạ. 

picture:

Cháu thay mặt cả lớp cám ơn và biết ơn các cô chú rất nhiều vì đã giúp lớp cháu có một chuyến đi cực kì đáng nhớ ạ. Đặc biệt là đến chú Mỹ vô cùng nhiệt tình và ekip meadia vô cùng xịn xò ạ. 

picture:

Hướng dẫn viên nhiệt tình, phổ biến dễ hiểu để thực hiện chuyến đi vui vẻ. Lái xe nhiệt tình đúng giờ, đúng địa điểm. Công ty du lịch có lịch trình rõ ràng, kinh phí công khai, cám ơn sự hướng dẫn và phục vụ để chuyến du lịch được thành công. 

picture:

Chuyến đi khá ổn, hướng dẫn viên nhiệt tình các nơi đến đều ok, chị thấy khá ưng ý, chị sẽ đặt tour lần sau ở bên em. 

picture:

Chuyến đi và lịch trình tour hoàn chỉnh, thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ tốt, lái xe và hướng dẫn viên nhiệt tình năng động, thay mặt đoàn xin chân thành cám ơn công ty. 

picture:

Chất lượng xe tốt lắm cháu ạ, tài xế nhiệt tình; hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt; khách sạn, nhà hàng tốt, sạch sẽ, các điểm tham quan hợp lý, chương trình tổ chức tốt. 

picture:

Cô chú đã kết thúc chuyến đi Úc rất vui vẻ, dịch vụ của công ty rất tốt, hướng dẫn cung cấp thông tin về những điểm tham quan rất bổ ích, chu đáo, cô chú rất hài lòng với chuyến đi này. Cám ơn  cháu Kim Anh và công ty Hoàng Việt Travel rất nhiều nhé!

 

picture:

Bánh và cafe phủ vàng. Chương trình mới, đặc sắc.

picture:

Chị không nghĩ là tour này chu đáo đến thế, vui, không mệt chút nào em ạ. Tháng 12 chị còn có thể đi một tour nữa chắc chắn sẽ follow bên em. 

picture:

Chuyến đi thú vị lắm em ạ, các bạn hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, các điểm tham quan hợp lý, ăn uống hợp khẩu vị, chị thấy chuyến đi rất hợp lý luôn ấy. Tháng này chị còn 5 ngày phép nữa đang ngắm nhà em có gì hay thì đi tiếp đây. 

picture:

Các cô, các bác đi rất vui vẻ, về đến nhà an toàn hy vọng đồng hành cùng bên cháu trong nhiều chuyến du lịch sắp tới tới nữa, chào cháu. 

picture:

Là các cán bộ nhà nước chúng tôi có những yêu cầu và quy chuẩn cao khi đặt tour nhưng tour Hoàng Việt có đội ngũ nhân viên thực sự chuyên nghiệp, hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình khiến chúng tôi vô cùng hài lòng.

picture:

Tập đoàn Bách Tường Phát đăng ký 28 khách đi Phú Quốc 5/7/9/2018 chúng tôi hoàn toàn hài lòng về chất lượng xe, nhà hàng đến đội ngũ hướng dẫn viên của Hoàng Việt. Hy vong công ty luôn là đối tác phát huy thế mạnh từ giá cả đến chất lượng của mình

picture:

Đăng ký 20 khách đi Quảng Bình thông qua bạn bè giới thiệu đã đăng ký tour bên Hoàng Việt và rất hài chất lượng và dịch vụ tour tuyệt vời

picture:

Đoàn 44 khách đi Hạ Long từ 10/6-12/6. Xe vận chuyển và chất lượng xe đưa đón cũng rất tốt và đúng giờNhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, tlưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

picture:

Nhân viên giao dịch nhiệt tình. Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, trình độ hiểu biết khá chuẩn, lưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, món ăn cũng đa dạng và phong phú.

picture:

Đoàn 44 khách đi Hạ Long từ 10/6-12/6, tôi rất thích Hướng dẫn viên vì các bạn nhiệt tình và tốt bung. Xe vận chuyển và chất lượng xe đưa đón cũng rất tốt và đúng giờ. Đồ ăn đa dạng vầ phong phú.

picture:

Đi đoàn 44 khách đi Hạ Long. Xe dịch vụ chất lượng tốt, hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ tốt.

picture:

Công ty dược phẩm IMC đã đặt niềm tin vào chất lượng và dịch vụ tour Thái Lan của Hoàng Việt với hơn 300 nhân viên công ty từ 5 -9/8, 6 -10/8 & 7 -11/8/2018. Đoàn đi về rất thành công tốt đẹp , ban lãnh đạo công ty đã đến trực tiếp công ty Hoàng Việt tặng hoa cảm ơn

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

picture:

Tôi đã 75 tuổi và thường xuyên về sinh sống ở Việt Nam, đăng ký tham gia chương trình du lịch tham quan Moscow - Saint Peteburg tháng 9/2016. Tôi cũng khá lo lắng về chuyến đi liên quan đến sức khỏe. Trong quá trình đi di chuyển thăm quan nhiều địa điểm nhưng HDV rất nhiệt tình hỗ trợ nên mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi trên Thế giới nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân tới nước Nga - Phong cảnh nước Nga thật đẹp và ấn tượng còn hơn với những gì tưởng tượng. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao gần trung tâm rất thuận tiện và tiện nghi, nói chúng các thành viên trong đoàn khá hài lòng với chất lượng và giá cả của chương trình.

picture:

Đầu tiên chúng tôi khá lo lắng vì số lượng cán bộ nhân viên đông và có nhiều yêu cầu thay đổi về tăng giảm số lượng nhưng phía công ty Hoàng Việt hỗ trợ rất tốt trong việc giao dịch với hàng không và dịch vụ bên nước ngoài nên mọi chuyện rất suôn sẻ. Chuyến đi rất thú vị, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, các thành viên trong đoàn rất hài lòng với dịch vụ của Cty, lần sau chúng tôi sẽ đặt tour cho các chương trình kế tiếp.

picture:

Cảm nhận đầu tiên là nhân viên của Du lịch Hoàng Việt rất chuyên nghiệp, và nhiệt tình, chúng tôi được hướng dẫn tỉ mỉ tất cả các thông tin cần thiết ngay từ khâu chuẩn bị. Hướng dẫn viên người bản địa tại Thái lan nói tiếng Việt không kém người Việt, lại có năng khiếu hài hước và hiểu rõ tâm lý khách du lịch Việt Nam. Cả đoàn đã có một chuyến đi rất vui và thoải mái vì được khám phá những nết đặc sắc của đất nước, con người xứ sở Chùa Tháp. Giá Tour lại hợp lý đến không ngờ - rẻ hơn cả một tour du lịch trong nước của các đơn vị khác!

Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu dịch vụ của Hoàng Việt cho bạn bè và người quen!

picture:

Tôi biết được Hoangviet Travel tình cờ qua mạng. Do yêu cầu của đồng nghiệp, chúng tôi chỉ đặt Tour qua các công ty tên tuổi, uy tín. Lần đầu tiên đặt Tour của Hoàng Việt, chúng tôi cũng hơi phân vân. Thật là bất ngờ vì toàn bộ chương trình, kể từ khâu chuẩn bị Hộ chiếu, Visa đã được nhân viên của Hoàng Việt thu xếp rất nhiệt tình, chính xác. Các dịch vụ cũng như hướng dẫn viên của Du lịch Hoàng việt thực hiện tại Trung Quốc cũng rất chuyên nghiệp và chu đáo. Đoàn của chúng tôi là những người đứng tuổi, có thậm chí có người bị viêm khớp không đi được nhưng đã được hướng dẫn viên của Hoàng Việt thay nhau cõng để đi tham quan cùng đoàn những khi đi bộ tham quan. Chuyến đi thật là vui vẻ đã để lại cho mọi người những ấn tượng thật khó quên. Chắc chắn những lần trở lại trường cũ tiếp theo chúng tôi sẽ chọn Du lịch Hoàng Việt để tổ chức Tour...

picture:

Chúng tôi đưa ra yêu cầu tổ chức chương trình tham quan kết hợp Hội nghị khách hàng rất cao vì đặc thù của Tập đoàn (yêu cầu tiêu chuẩn 5 sao), trong chương trình có sự tham gia của rất nhiều nhân vật quan trọng... Tôi và tập thể lãnh đạo tập đoàn rất vui vì Hoangviet Travel đã bố trí sắp xếp, tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp, khoa học. Tôi bất ngờ vì yêu cầu mấy trăm thành viên cùng đi trên một chuyến bay đã được Hoangviet Travel đáp ứng như mong đợi. Chương trình đã thành công tốt đẹp! Xin cám ơn Hoàng Việt!

picture:

Chúng tôi thường xuyên  tổ chức Tour du lịch thường niên cho cán bộ giáo viên của trường vào thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ. Hè năm 2014, Tôi vừa tổ chức chuyến du lịch cho cán bộ giáo viên của trường THPT Việt Lâm – Vị Xuyên – Hà Giang đi Tour du lịch Hà Nội – Phú Quốc – Sài Gòn hợp đồng với công ty du lịch Hoàng Việt. Kết thúc chuyến đi, Công ty du lịch Hoàng Việt đã để lại cho đoàn chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp: Công ty tư vấn và chọn điểm tham quan hợp lý; phòng nghỉ đảm bảo chất lượng gần những điểm du lịch và trung tâm mua bán nên rất thuận lợi; các nhà hàng ăn đều là những nhà hàng lớn, đồ ăn ngon, đổi món các bữa hợp lý; các hướng dẫn viên tận tình, chu đáo, cởi mở… giá tour du lịch phù hợp với điều kiện của đoàn, các thủ tục hợp đồng và thanh toán nhanh gọn, an toàn. Những chuyến du lịch sau này của trường và của các đơn vị bạn chúng tối sẽ tiếp tục liên hệ với công ty.
Thay mặt các anh chị em trong đoàn xin gửi tới Công ty du lịch Hoàng Việt lời cảm ơn đã tổ chức cho đoàn một chuyến du lịch hè vui vẻ! Chúc công ty luôn giữ được chất lượng, uy tín với khách hàng!

picture:

Chúng tôi thường xuyên tự tổ chức Tour du lịch thường niên cho mọi người trong lớp cũ, vì thời gian quá gấp gáp và có một số thay đổi khách quan về lịch trình lần vừa qua chúng tôi quyết định nhờ một công ty du lịch đứng ra tổ chức hành trình 5 ngày đi bằng máy bay vào TP HCM và thăm quan Đồng bằng Sông Cửu Long. Tôi nhận thấy rằng đội ngũ nhân viên của Hoangviet Travel rất chu đáo, chương trình tổ chức thật phong phú về nội dung, chúng tôi lại đỡ vất vả hơn và chi phí lại rẻ hơn so với tự tổ chức... nói chung cả đoàn rất hài lòng!

picture:

Khách sạn nằm ở vị trí đẹp, gần bãi biển, phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Tôi thực sự ngạc nhiên vì giá phòng đặt qua Du lịch Hoàng Việt lại rẻ hơn đáng kể so với giá mà chúng tôi định đặt trực tiếp với Khách sạn! Cám ơn Hoàng Việt!

picture:

Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm, tôi biết Hoang Viet Travel không phải công ty quá lớn, nhưng tôi thừa nhận tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của HoangViet và đội ngũ cán bộ, nhân viên!

picture:

Gia đình tôi đã có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ tại Đài Loan, tôi đã biết thêm rất nhiều điều. Trong các chuyến du lịch sau, nhất định tôi sẽ tiếp tục chọn đi với Hoàng Việt

picture:

Nhân viên giao dịch nhiệt tình. Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, trình độ hiểu biết khá chuẩn, lưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn

picture:
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour