array(), 'html' => FALSE, ); // Core is so backwards on this theme hook. It does not provide a proper // preprocess function or attributes array. Merge any passed attributes // (which take precedence over passed option attributes) into the options // attributes array. if (!empty($variables['attributes'])) { $variables['options']['attributes'] = drupal_array_merge_deep($variables['options']['attributes'], $variables['attributes']); } // Standardize "attributes" by referencing the attributes in options. $variables['attributes'] = &$variables['options']['attributes']; // Add the icon position class. if (!empty($variables['icon'])) { _bootstrap_add_class('icon-' . drupal_html_class($variables['icon_position'] === 'icon_only' ? 'only' : $variables['icon_position']), $variables); } // Remove any "href" attribute since it's manually added in theme_link(). unset($variables['attributes']['href']); } /** * Processes variables for the "link" theme hook. * * See theme function for list of available variables. * * @see bootstrap_preprocess_link() * @see theme_link() * * @ingroup theme_process */ function bootstrap_process_link(&$variables) { // Render #icon and trim it (so it doesn't add underlines in whitespace). if (!empty($variables['icon']) && ($icon = trim(render($variables['icon'])))) { // Sanitize text, if necessary. $variables['text'] = !empty($variables['options']['html']) ? $variables['text'] : check_plain($variables['text']); // Override the HTML option so icon is printed. $variables['options']['html'] = TRUE; // Hide the link text, if necessary. if ($variables['icon_position'] === 'icon_only') { $variables['text'] = '' . $variables['text'] . ''; } if ($variables['icon_position'] === 'after') { $variables['text'] .= $icon; } else { $variables['text'] = $icon . $variables['text']; } } } Lịch khởi hành tour trong nước | Hoàng Việt Travel 2017

Lịch khởi hành tour trong nước

LỊCH TOUR TRONG NƯỚC - KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI

 

STT

Tên tour

Thời gian

Giá tour (VNĐ/Khách)

Bao gồm

Khởi hành

Phương tiện

1

Hà Nội city tour

1 Ngày

650.000

Thăm chùa Trấn Quốc, Văn Miếu, Bảo tàng dân tộc học, lăng Bác

Hàng ngày

Ôtô

2

Hà Nội - Chùa Hương

1 ngày

690.000

Vé thắng cánh, thuyền đò, ăn trưa

Hàng ngày

Ôtô/Thuyền

3

Hoa Lư - Tam Cốc

1 Ngày

690.000

Ăn trưa mức cao tại Tam Cốc

Hàng ngày

Ôtô

4

Bái Đính - Tràng An

1 Ngày

750.000

Thuyền thăm Tràng An, Ăn trưa

Hàng ngày

Ôtô, thuyền

5

Vịnh Hạ Long

1 Ngày

950.000

Vé tham quan, ăn trưa

Hàng ngày

Ôtô, tàu

6

Vịnh Hạ Long - Tuần Châu

2 Ngày 1 Đêm

1.750.000

Khách sạn 3*, Thuyền thăm quan Vịnh Hạ Long

Hàng ngày

Ôtô, tàu

7

Hạ Long - Ngủ tàu Dragon -Gold 3 sao

2 Ngày 1 Đêm

2.450.000

Ngủ tàu Hạ Long Dragon 3*

Hàng ngày

Ôtô ,tàu, kayak

8

Hạ Long - Ngủ tàu Apricost 3 sao

2 Ngày 1 Đêm

2.350.000

Ngủ tàu Hạ Long Apricost 3*

Hàng ngày

Ôtô ,tàu, kayak

9

Hạ Long - Ngủ tàu Viet Beauty 4 sao

2 Ngày 1 Đêm

2.700.000

1 Đêm ngủ tàu Viet Beauty 4*

Hàng ngày

Ôtô, tàu, Kayak

10

Cát Bà

2 Ngày 1 Đêm

1.990.000

Khách sạn 2 sao, Thuyền thăm quan vịnh Lan Hạ

Hàng ngày

Ôtô, tàu

11

Cát Bà - Vịnh Lan Hạ

3 Ngày 2 Đêm

2.890.000

Khách sạn 2 sao, Thuyền thăm quan vịnh Lan Hạ

Hàng ngày

Ôtô, tàu

12

Mộc châu

2 Ngày 1 Đêm

950.000

Nghỉ nhà sàn

Thứ 7 hàng tuần

Ô tô

13

Mai Châu - Mộc Châu

2 Ngày 1 Đêm

950.000

Nghỉ nhà sàn

Thứ 7 hàng tuần

Ôtô

14

Mù Cang Chải - Tú Lệ - Ngọc Chiến - Bản Lướt - Đền Hùng

3 Ngày 2 Đêm

2.390.000

Trọn gói

Thứ 6 hàng tuần

Ôtô

15

Mù Cang Chải - Khau Pha - Tú lệ - Mường Than

2 Ngày 1 Đêm

1.750.000

Trọn gói

Thứ 7 hàng tuần

Ôtô

16

Hồ Ba Bể 

2 Ngày 1 đêm

1.550.000

Nhà sàn 2 khách/ phòng

Hàng ngày

Ô tô

17

Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao - Cao Bằng

3 Ngày 2 Đêm

2.350.000

Nhà sàn, khách sạn 2 khách/ phòng

Thứ 6 hàng tuần

Ô tô

18

Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng

2 Ngày 1 Đêm

1.600.000

Khách sạn 2 *

Hàng ngày

Ô tô

19

Sapa - Cát Cát - Fanxipan 

2 Ngày 1 Đêm

1.650.000

Khách sạn 2*

Hàng ngày

Ô tô

20

Sapa - Cát Cát - Thác Bạc - Thác Tình Yêu

2 Ngày 1 Đêm

1.800.000

Khách sạn 2*

Hàng ngày

Ô tô

21

Sapa - Hàm Rồng - Fanxipan

2 Ngày 1 Đêm

1.650.000

Khách sạn 2 *

Hàng ngày

 Ô tô

22

Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fanxipan

3 Ngày 2 Đêm

2.100.000

Khách sạn 2 *

Hàng ngày

Ôtô

23

Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc - Cáp treo Fanxipan

3 Ngày 2 Đêm

2.250.000

Khách sạn 2*

Hàng ngày

Ô tô

24

Cát Cát - Hàm Rồng

2 Ngày 3 Đêm

1.800.000

Khách sạn 2*

Hàng ngày

Tàu hỏa

25

Cát Cát - Hàm Rồng - Cáp treo Fanxipan

2 Ngày 3 Đêm

1.900.000

Khách sạn 2*

Hàng ngày

Tàu hỏa

26

Hàm Rồng - Cáp Treo Fanxipan - Bắc Hà

2 Ngày 3 đêm

2.050.000

Khách sạn 2 *

Hàng ngày

Tàu hỏa

27

Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc

3 Ngày 4 Đêm

2.400.000

Khách sạn 2 *

Hàng ngày

Tàu hỏa

28

Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc - Cáp treo Fanxipan

3 Ngày 4 Đêm

2.500.000

Khách sạn 2*

Hàng ngày

Tàu hỏa

29

Hà Giang - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc

3 Ngày 2 Đêm

2.250.000

Khách sạn tiêu chuẩn

Thứ 6 hàng tuần

Ôtô

30

Hà Giang - Đồng Văn - Hoàng Su Phì - Xín Mần

4 Ngày 3 Đêm

4.350.000

Khách sạn tiêu chuẩn

Thứ 5 hàng tuần

Ôtô

31

HV 1: Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Huế - Động Thiên Đường/ Động Phong Nha

5 Ngày 4 Đêm

4.050.000

Khách sạn 2*

Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

32

HV 03: Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - Động Thiên Đường/Động Phong Nha

4 Ngày 3 Đêm

3.650.000

Khách sạn 2*

Thứ 5 & CN
hàng tuần

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

33

HV8: Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Cù Lao Chàm - Hội An 

4 Ngày 3 Đêm

3.650.000

Khách sạn 3*

Thứ 5 & Thứ 7
hàng tuần

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

34

HV9: Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Cù Lao Chàm

3 Ngày 2 Đêm

3.400.000

Khách sạn 3*

Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

35

HV10: Đà Nẵng - Bà Nà - Cù Lao Chàm - Hội An 

3 Ngày 2 Đêm

3.400.000

Khách sạn 3*

Thứ 6 & CN
hàng tuần

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

36

Nha Trang

3 Ngày 2 Đêm

1.900.000

Khách sạn 2 sao

Hàng ngày

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

37

Nha Trang

4 Ngày 3 Đêm

2.550.000

Khách sạn 2 sao

Hàng ngày

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

38

Đà Lạt 

3 Ngày 2 Đêm

2.300.000

Khách sạn 2 sao

Hàng ngày

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

39

Đà Lạt 

4 Ngày 3 Đêm

3.200.000

Khách sạn 2 sao

Hàng ngày

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

40

Nha Trang - Đà Lạt

4 Ngày 3 Đêm

2.900.000

Khách sạn 2 sao

Hàng ngày

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

41

Nha Trang - Đà Lạt

5 Ngày 4 Đêm

3.200.000

Khách sạn 2 sao

Hàng ngày

Chưa bao gồm: Tàu hỏa hoặc VMB khứ hồi

42                       Phú Quốc - Vinperland 4 Ngày 3 Đêm

7.250.000(13,20,27/7)

3/8(6tr5) 10,17/8(6tr250)

Resort 4 sao 13,20,27/7; 3,10,17/8 Đã có VMB
43 Phú Yên - Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm 6.990.000 Resort 4 sao 12, 19/07; 02, 09, 16, 23/8 Đã có VMB

 

 

Cảm nhận khách hàng:
Vì sao chọn chúng tôi :
Đăng ký tour
  • Uy tín và chất lượng đã được khẳng định

  • Tư vấn tận tình chu đáo

  • Hơn 100 tour trong nước và tour nước ngoài

  • Luôn có mức giá tốt nhất

  • Đặt tour dễ dàng và nhanh chóng