Tour Thái Lan chất lượng, Tour du lịch Thái Lan

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY 5 NGÀY 4 ĐÊM BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
11,990,000đ
Giá từ:
7,890,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Chủ nhật, 23 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 29 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 7 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 16 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 24 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 27 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 28 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 10 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 18 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 22 Tháng 9, 2024 | Chủ nhật, 13 Tháng 10, 2024 | Chủ nhật, 20 Tháng 10, 2024 | Chủ nhật, 3 Tháng 11, 2024 | Thứ hai, 11 Tháng 11, 2024
DU LỊCH HÈ THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY 5 NGÀY 4 ĐÊM BAY VIETRAVEL AIRLINES
Giá cũ:
9,990,000đ
Giá từ:
6,590,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY VIETRAVEL AIRLINES
Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 29 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 27 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 3 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 10 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 13 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 17 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 18 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 24 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 29 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 31 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 6 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 7 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 13 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 14 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 21 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 27 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 28 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 5 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 11 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 12 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 19 Tháng 10, 2024
DU LỊCH HÈ THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY BAY VIETJET AIR
Giá cũ:
7,990,000đ
Giá từ:
6,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY VIETJET AIR, VIETRAVEL AIRLINES
Thứ ba, 25 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 26 Tháng 6, 2024 | Thứ hai, 1 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 2 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 3 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 9 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 16 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 17 Tháng 7, 2024 | Thứ hai, 22 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 23 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 24 Tháng 7, 2024 | Thứ hai, 29 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 30 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 31 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 6 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 7 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 13 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 14 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 20 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 21 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 27 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 28 Tháng 8, 2024
DU LỊCH HÈ THÁI LAN  HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI  BAY VIETJET AIR
Giá cũ:
9,490,000đ
Giá từ:
7,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY VIETJET AIR
Thứ tư, 26 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 3 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 17 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 24 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 31 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 7 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 14 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 21 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 28 Tháng 8, 2024
ĐÓA HỒNG PHƯƠNG BẮC THÁI LAN   HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI - HÀ NỘI  BAY THAI AIR ASIA
Giá cũ:
11,990,000đ
Giá từ:
10,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI - HÀ NỘI
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY THAI AIR ASIA
Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024
DU LỊCH THÁI LAN NGHỈ LỄ 02/09 HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - HÀ NỘI BAY HÀNG KHÔNG THAI AIR ASIA
Giá cũ:
12,690,000đ
Giá từ:
9,690,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - HÀ NỘI
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Hà nội THAI AIR ASIA
Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024
KHÁM PHÁ XỨ SỞ CHÙA VÀNG HÀ NỘI – BANGKOK -  PATTAYA – HÀ NỘI BAY THAI AIR ASIA
Giá cũ:
10,690,000đ
Giá từ:
9,690,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA – HÀ NỘI
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY THAI AIR ASIA
Thứ bảy, 31 Tháng 8, 2024
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN 5 NGÀY 4 ĐÊM BAY VIETJET AIR
Giá cũ:
8,000,000đ
Giá từ:
7,090,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SHOW ALCARZA - BAIYOKE SKY
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietjet Air
Thứ năm, 20 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 4 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 1 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 15 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 22 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 29 Tháng 8, 2024
KHÁM PHÁ ĐÓA HỒNG PHƯƠNG BẮC THÁI LAN HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI 5 NGÀY 4 ĐÊM BAY THAI  AIRASIA
Giá cũ:
15,490,000đ
Giá từ:
10,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI - HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội HÀNG KHÔNG THAI AIRASIA
Thứ tư, 26 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 24 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 14 Tháng 8, 2024
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL –  SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY 5 NGÀY 4 ĐÊM BAY THAI AIR ASIA
Giá cũ:
10,990,000đ
Giá từ:
7,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội HÀNG KHÔNG THAI AIR ASIA
Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 26 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 28 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 3 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 4 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 12 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 17 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 20 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 24 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 26 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 31 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 1 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 7 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2024
KHÁM PHÁ ĐÓA HỒNG PHƯƠNG BẮC THÁI LAN: HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI - HÀ NỘI BAY THAI AIRASIA
Giá cũ:
15,490,000đ
Giá từ:
10,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI - HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY THAI AIRASIA
Thứ tư, 26 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 24 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 14 Tháng 8, 2024
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY 5 NGÀY 4 ĐÊM BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
8,990,000đ
Giá từ:
7,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Thứ hai, 11 Tháng 11, 2024 | Thứ tư, 13 Tháng 11, 2024

Trang