Nga

star: 
Chưa có bình chọn nào

Tour Nga giá rẻ, Tour du lịch Nga 2019

Giá tour:
45,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI
Thời gian:
9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ bảy, 30 Tháng 3, 2019 | Thứ bảy, 27 Tháng 4, 2019 | Thứ bảy, 4 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 11 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 18 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 | Thứ bảy, 1 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 8 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 13 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 15 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 20 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 29 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 4 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 20 Tháng 7, 2019 | Thứ hai, 22 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 27 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 1 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 10 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 15 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 17 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 24 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 29 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 31 Tháng 8, 2019 | Thứ bảy, 7 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 14 Tháng 9, 2019 | Thứ ba, 17 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 21 Tháng 9, 2019 | Thứ ba, 24 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 26 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 28 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 3 Tháng 10, 2019 | Thứ năm, 10 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 12 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 19 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 26 Tháng 10, 2019 | Thứ năm, 31 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 2 Tháng 11, 2019 | Thứ bảy, 16 Tháng 11, 2019 | Thứ bảy, 23 Tháng 11, 2019 | Thứ bảy, 30 Tháng 11, 2019
Giá tour:
43,900,000đ
Hành trình:
SÀI GÒN// HÀ NỘI - MATXCOVA – ST. PETERSBURG -MATXCOVA - HÀ NỘI// SÀIGÒN
Thời gian:
7 ngày/6 đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ năm, 6 Tháng 6, 2019 | Thứ bảy, 6 Tháng 7, 2019 | Thứ bảy, 3 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2019 | Thứ bảy, 5 Tháng 10, 2019 | Thứ bảy, 9 Tháng 11, 2019
Giá tour:
50,900,000đ
Hành trình:
TP HCM - MATXCOVA - ST. PETERSBURG – TP HCM
Thời gian:
8 ngày/7 đêm
Khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Thứ năm, 30 Tháng 5, 2019 | Thứ năm, 20 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 22 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 26 Tháng 9, 2019 | Thứ năm, 3 Tháng 10, 2019 | Thứ năm, 10 Tháng 10, 2019
Giá tour:
45,950,000đ
Hành trình:
MATXCOVA – SAINT PETERBURG
Thời gian:
9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
40,900,000đ
Hành trình:
SG//HN-MATXCOVA-ST. PETERSBURG-MATXCOVA-HN//SG
Thời gian:
7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
69,900,000đ
Hành trình:
HN - ST. PETERBURG - MANDROGUI - MANDROGUI – KIZHI - : GORITSY – YAROSLAVL - UGLICH – MATXCOVA - HN
Thời gian:
13 Ngày 12 Đêm
Khởi hành:
LIÊN HỆ
Giá tour:
69,900,000đ
Hành trình:
HN - MATXCOVA - UGLICH - YAROSLAVL – GORITSY - KIZHI ISLAND - MANDROGI - SAINT PETERSBURG - HN
Thời gian:
13 Ngày 12 Đêm
Khởi hành:
LIÊN HỆ
Giá tour:
69,900,000đ
Hành trình:
HN - ST. PETERBURG - MANDROGUI – KIZHI - GORITSY – YAROSLAVL - UGLICH – MATXCOVA - HN
Thời gian:
12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
65,900,000đ
Hành trình:
HN – MATXCOVA - UGLICH – YAROSLAVL - GORITSY – KIZHI ISLAND - MANDROGI – SAINT PETERBURG - HN
Thời gian:
12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
43,900,000đ
Hành trình:
SAI GON // HA NOI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HA NOI//SAIGON
Thời gian:
7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành:
LIÊN HỆ
Cảm nhận khách hàng:
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour
 
1 Start 2 Complete