Singapore-Malaysia

star: 
Chưa có bình chọn nào

Tour Singapore-Malaysia giá rẻ, Tour du lịch Singapore-Malaysia 2019

Giá tour:
7,690,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA
Thời gian:
4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ hai, 4 Tháng 3, 2019 | Thứ sáu, 29 Tháng 3, 2019 | Thứ hai, 8 Tháng 4, 2019 | Thứ hai, 6 Tháng 5, 2019 | Thứ hai, 13 Tháng 5, 2019 | Thứ hai, 10 Tháng 6, 2019 | Thứ hai, 17 Tháng 6, 2019 | Thứ hai, 24 Tháng 6, 2019 | Thứ hai, 1 Tháng 7, 2019 | Thứ hai, 8 Tháng 7, 2019 | Thứ hai, 15 Tháng 7, 2019 | Thứ hai, 22 Tháng 7, 2019
Giá tour:
9,990,000đ
Hành trình:
SINGAPORE – MALAYSIA
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
11,800,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – MALAYSIA – SINGAPORE – HÀ NỘI
Thời gian:
6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
10,990,000đ
Hành trình:
SINGAPORE - MALAYSIA
Thời gian:
6N5Đ
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
12,900,000đ
Hành trình:
SINGAPORE – MALAYSIA
Thời gian:
6N5Đ
Khởi hành:
LIÊN HỆ
Giá tour:
11,490,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Malaysia - Singapore
Thời gian:
6N5Đ
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
15,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI
Thời gian:
6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
LIÊN HỆ
Giá tour:
10,290,000đ
Hành trình:
HN-Singapore-Sentosa-Malacca-Kuala Lumpur-Cao Nguyên Genting
Thời gian:
6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 1 Tháng 3, 2019 | Thứ ba, 5 Tháng 3, 2019 | Thứ sáu, 8 Tháng 3, 2019 | Thứ ba, 12 Tháng 3, 2019 | Thứ sáu, 15 Tháng 3, 2019 | Thứ ba, 19 Tháng 3, 2019 | Thứ sáu, 22 Tháng 3, 2019 | Thứ ba, 26 Tháng 3, 2019 | Thứ sáu, 29 Tháng 3, 2019 | Thứ hai, 4 Tháng 3, 2019 | Thứ sáu, 5 Tháng 4, 2019 | Thứ sáu, 12 Tháng 4, 2019 | Thứ bảy, 16 Tháng 3, 2019 | Thứ năm, 18 Tháng 4, 2019 | Thứ sáu, 19 Tháng 4, 2019 | Thứ sáu, 26 Tháng 4, 2019 | Thứ sáu, 10 Tháng 5, 2019 | Thứ ba, 14 Tháng 5, 2019 | Thứ năm, 16 Tháng 5, 2019 | Thứ sáu, 17 Tháng 5, 2019 | Thứ ba, 21 Tháng 5, 2019 | Thứ năm, 23 Tháng 5, 2019 | Thứ sáu, 24 Tháng 5, 2019 | Thứ ba, 28 Tháng 5, 2019 | Thứ năm, 30 Tháng 5, 2019 | Thứ ba, 4 Tháng 6, 2019 | Thứ sáu, 7 Tháng 6, 2019 | Thứ ba, 11 Tháng 6, 2019 | Thứ hai, 13 Tháng 5, 2019 | Thứ ba, 14 Tháng 5, 2019 | Thứ ba, 18 Tháng 6, 2019 | Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 | Thứ ba, 25 Tháng 6, 2019 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2019 | Thứ sáu, 28 Tháng 6, 2019 | Thứ ba, 2 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2019 | Thứ ba, 9 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 12 Tháng 7, 2019 | Thứ ba, 16 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2019 | Thứ ba, 23 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2019 | Thứ sáu, 26 Tháng 7, 2019 | Thứ ba, 30 Tháng 7, 2019 | Thứ năm, 1 Tháng 8, 2019 | Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2019 | Thứ ba, 6 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2019 | Thứ hai, 9 Tháng 9, 2019 | Thứ ba, 13 Tháng 8, 2019 | Thứ năm, 15 Tháng 8, 2019 | Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2019 | Thứ ba, 20 Tháng 8, 2019 | Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2019 | Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2019 | Thứ sáu, 13 Tháng 9, 2019 | Chủ nhật, 29 Tháng 9, 2019
Giá tour:
14,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI
Thời gian:
6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
Thứ năm, 25 Tháng 4, 2019
Giá tour:
11,990,000đ
Hành trình:
SINGAPORE – MALAYSIA
Thời gian:
6N5Đ
Khởi hành:
Hà nội
Thứ ba, 20 Tháng 11, 2018
Cảm nhận khách hàng:
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour
 
1 Start 2 Complete